Jak założyć firmę w Polsce

Jak założyć firmę w Polsce

W Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najbardziej powszechną formą reprezentacji biznesowej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej może być skomplikowane, trwa kilka miesięcy i wiąże się z wieloma procesami. Musisz mieć notariusza, wpłacić kapitał, złożyć umowę spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawić płatności VAT. Ponadto uzyskanie energii elektrycznej może trwać 186 dni i wiązać się z sześcioma odrębnymi procesami. Wiele informacji na temat zakładania firmy znajdziesz na stronie https://magazynmojafirma.pl/.

Oddziały naśladują polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Oddziały są pod wieloma względami podobne do spółek zależnych, ale różnią się w kilku istotnych obszarach. Jedną z największych różnic jest sposób ich zakładania. W przeciwieństwie do filii, oddział zagraniczny w Polsce nie musi posiadać własnego statutu. Korzysta raczej ze statutu spółki matki. Oddziały muszą również prowadzić oddzielne księgi i spełniać wszystkie wymogi księgowe obowiązujące w polskim środowisku biznesowym, takie jak opodatkowanie. Są one opodatkowane według zwykłej stawki od zysków i dochodów, które generują w Polsce. Jednak w przeciwieństwie do polskiej filii, oddział zagraniczny nie jest opodatkowany od dochodów, które otrzymuje z zagranicy.

W Polsce spółki LLC są ograniczone kapitałem zakładowym, ale mają ograniczoną odpowiedzialność. Oznacza to, że zagraniczni właściciele mogą posiadać do 100% udziałów w spółce. Ponadto, spółki nierezydentów płacą podatek tylko od dochodów, które pochodzą z Polski. W związku z tym oddziały nie mogą być uznane za rezydentów kraju. Typowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla spółki LLC w Polsce wynosi 19 procent. Jednak niższe stawki podatku dochodowego od osób prawnych są dostępne dla firm o rocznych przychodach do 1,2 mln zł.

Innym sposobem na założenie firmy w Polsce jest inkorporacja Simple Joint Stock Company (SJSC). Jest to nowa forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczona dla podmiotów o niskim kapitale zakładowym. Ustawa ta ma na celu wspieranie rozwoju startupów i poprawę ich konkurencyjności. Niemniej jednak, ta nowa forma struktury biznesowej ogranicza również eksport polskich pomysłów i innowacji.

Minimalna liczba pracowników w polskiej firmie

Jeśli chcesz założyć własną firmę w Polsce, musisz zwrócić uwagę na lokalne prawo pracy. Prawa te mogą znacząco wpłynąć na Twoją firmę. Na przykład, minimalna liczba pracowników w firmie może być bardzo różna od wymagań w Twoim kraju ojczystym. Polska firma nie ma prawnego obowiązku posiadania minimalnej liczby pracowników, chociaż jesteś zobowiązany do zadeklarowania zysku netto za rok, w którym firma jest zarejestrowana.

Firmy w Polsce mają kilka przepisów, które regulują godziny pracy i prawa pracowników. Godziny pracy to na ogół od 8 rano do 4 po południu w dni powszednie i od 8 rano do 2 po południu w soboty. Większość osób nie robi przerwy na lunch w ciągu dnia pracy. Ponadto, firma nie powinna zatrudniać więcej niż 40 godzin tygodniowo. Co więcej, praca w nadgodzinach jest dozwolona tylko po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia.

Ponadto, pracodawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących świadczeń pracowniczych oraz przepisów antydyskryminacyjnych. Podatki od wynagrodzeń są w Polsce minimalne, ale należy je zsumować z innymi podatkami. Dodatkowo, zyski kapitałowe są opodatkowane według 19% stawki. Jednakże firma może być zwolniona z płacenia tego podatku, jeśli posiada fundusz venture capital.

Firmy posiadające filie w Polsce będą już miały konto bankowe w kraju. Dzięki temu łatwiej im płacić kontrahentom. Jednak płacąc kontrahentom w obcej walucie, będą musiały ponieść opłaty za przelew walutowy. Opłaty te to zazwyczaj procent od kwoty przelanych pieniędzy. Jeśli jednak przelew jest duży, opłaty będą prawdopodobnie wyższe.

Oprócz podatków, pracodawcy muszą również płacić trzecią opłatę opartą na liście płac brutto. Podatek ten nosi nazwę PFRON. Pieniądze te są wykorzystywane przez polski rząd na usługi społeczne. Gdy liczba pracowników osiągnie 25 osób, pracodawcy są zobowiązani do płacenia tego podatku. Jednakże zobowiązanie to można ograniczyć lub wyeliminować poprzez zatrudnianie zarejestrowanych osób niepełnosprawnych lub zakup towarów i usług od organizacji zapewniających zatrudnienie osobom niepełnosprawnym.

Jeśli myślisz o założeniu firmy w Polsce, powinieneś znać wymagania. Nowe polskie ustawodawstwo może wprowadzić w kraju strukturę przedstawicielską. Byłby to świetny ruch dla gospodarki kraju. Jeśli posiadasz więcej niż jedną lokalizację, rejestracja będzie dla Ciebie opłacalna.

Jeśli chcesz zatrudnić zagranicznych pracowników, upewnij się, że masz jasność, kim będą twoi pracownicy. Cudzoziemiec może pracować w Polsce tylko przez określony czas, a najlepiej upewnić się, że wiesz, które z nich mogą tu pracować przed złożeniem wniosku. Ponadto prawo wymaga, aby pracownicy zagraniczni mieli pracodawcę w kraju.

Ubezpieczenia społeczne w Polsce są administrowane przez polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, które są naliczane do momentu osiągnięcia przez pracownika państwowego wieku emerytalnego. Polski system ubezpieczeń społecznych posiada również maksymalny próg zarobków, który wynosi 30-krotność średniej płacy krajowej.

Koszt założenia firmy w Polsce

Istnieje wiele zachęt dla inwestorów, którzy chcą założyć nową firmę w Polsce. Dostępne są ulgi i dotacje podatkowe, a także specjalne strefy ekonomiczne, które oferują zachęty do rozwoju. Jednakże Polska odczuwa skutki globalnej recesji gospodarczej, a niedawna inflacja cen i płac spowodowała wzrost kosztów pracy. W kraju brakuje również wysoko wykwalifikowanych pracowników, a niektóre stanowiska mogą być trudne do obsadzenia. Założenie firmy w Polsce jest stosunkowo prostym procesem, ponieważ samozatrudnienie jest legalne i można je zarejestrować w odpowiednim urzędzie administracyjnym.

Koszt założenia firmy w Polsce różni się w zależności od regionu. Na przykład opłaty za otwarcie rachunku bankowego różnią się w zależności od banku oraz wartości kapitału zakładowego i wkładów do majątku. Z rejestracją działalności gospodarczej w Polsce związane są inne opłaty, w tym opłaty administracyjne. Opłaty te różnią się w zależności od tego, czy firma jest osobą prawną czy osobą fizyczną.

Początkowy koszt rejestracji działalności gospodarczej w Polsce może wynosić od 4 850 EUR do 12 160 EUR. Opłaty te obejmują założenie polskiej spółki, założenie firmowego konta bankowego oraz rejestrację biura prawnego. Dodatkowo, opłaty obejmują wszystkie rządowe opłaty rejestracyjne.

Jedną z najbardziej popularnych struktur biznesowych w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta struktura prawna łączy w sobie łatwość zakładania spółki z ochroną przed odpowiedzialnością, jaką daje korporacja. Główną zaletą tej osoby prawnej jest to, że jej właściciele mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność do wysokości wniesionych udziałów. Nie mogą oni jednak swobodnie przenosić swoich udziałów ani być notowani na giełdach papierów wartościowych i mogą mieć problemy z pozyskaniem kapitału.

Decydując się na formę działalności gospodarczej w Polsce, należy zdecydować, która z nich będzie najlepiej odpowiadać naszym potrzebom. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zazwyczaj odpowiednie dla większych przedsiębiorstw. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają niższy minimalny kapitał zakładowy niż korporacje, a udziałowcy odpowiadają tylko za wartość swojego kapitału zakładowego. Spółki są zobowiązane do uzyskania numeru REGON i NIP, a także do rejestracji do podatku VAT.

Pod względem podatkowym Polska oferuje system podatkowy, który jest bardzo korzystny dla przedsiębiorstw zorientowanych na Europę. Oprócz stabilności gospodarczej, Polska jest również członkiem UE. Podczas gdy Polska jest stosunkowo niedroga, jej otwartość na zagranicznych inwestorów uczyniła ją bardzo atrakcyjną lokalizacją dla międzynarodowych inwestorów. Dzięki wykwalifikowanej sile roboczej i solidnemu położeniu geograficznemu, Polska jest konkurencyjną lokalizacją inwestycyjną w sercu Europy. Ponadto, rząd oferuje szeroki zakres zachęt podatkowych i możliwości dla zagranicznych i lokalnych przedsiębiorców.

Rozpoczynając działalność gospodarczą w Polsce, inwestorzy powinni poprosić o szczegółowe informacje dotyczące kwestii podatkowych. Jeśli do ich firmy ma zastosowanie podatek VAT, muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT w Polsce. Ponadto założyciele firmy muszą dostarczyć statut spółki, numer statystyczny, zaświadczenie o numerze REGON, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie z banku. Ponadto, jeśli zamierzają zatrudniać pracowników, powinni zarejestrować się w Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz także:

Exit mobile version