Jak zdobyć stanowisko dla pracownika, aby był bezpieczny

Jak zdobyć stanowisko dla pracownika, aby był bezpieczny

W rozmowie kwalifikacyjnej upewnij się, że zadajesz pytania, które są związane z rolą bycia bezpiecznym. Indeed sugeruje zadawanie pytań takich jak “Jak poprawiłeś procedury bezpieczeństwa w swojej ostatniej pracy?”. To pomoże Ci pokazać pracodawcy, że jesteś pasjonatem bezpieczeństwa i wdrożyłeś zmiany, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy.

Rozmowa o bezpieczeństwie

Jeśli chodzi o promowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, masz wiele opcji do wyboru. Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć, jest zachęcenie pracowników do udziału w tym procesie. Zaangażowanie ich w proces zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy poprawi ich satysfakcję z pracy, produktywność i wyniki biznesowe. Zachęcaj ich do zgłaszania obaw dotyczących niebezpiecznych praktyk i spraw, aby czuli się swobodnie zwracając się do swoich przełożonych. Zaangażuj ich jak najwcześniej w proces bezpieczeństwa, a będą bardziej skłonni do zgłaszania się.

Innym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest wdrożenie kultury firmy skoncentrowanej na bezpieczeństwie. Oznacza to stworzenie polityki podkreślającej znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy i uwzględnienie jej w każdym aspekcie działalności firmy. Tworzenie kultury firmy skoncentrowanej na bezpieczeństwie powinno być częścią Twojego planu biznesowego i powinieneś zaprosić swoich pracowników, aby stali się jej częścią. Można nawet zacząć od organizowania regularnych spotkań, na których można omawiać bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracownika, aby być bezpiecznym, podkreśl swoje doświadczenie i wspomnij o wszelkich formalnych szkoleniach, które mogłeś odbyć. Powinieneś również spróbować tak zakręcić pytaniem, aby pokazać prowadzącemu rozmowę, że jesteś zainteresowany firmą oraz jej polityką i warunkami. Pomocne jest również przygotowanie się do najczęściej zadawanych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oprócz polityki bezpieczeństwa, pracodawca powinien ułatwić pracownikom zgłaszanie problemów i zagrożeń. Pracownicy są często w stanie lepiej określić problemy związane z bezpieczeństwem niż ich przełożeni. Kapitan ds. bezpieczeństwa może przekazywać te wątpliwości kierownictwu. Regularne spotkania dotyczące bezpieczeństwa powinny być organizowane w celu przeglądu zasad i zapobiegania zagrożeniom. Pomoże to utrzymać bezpieczeństwo na pierwszym planie w umysłach pracowników.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu każdej firmy. Krajowa Rada Bezpieczeństwa donosi, że co 7 sekund pracownik ulega wypadkowi w miejscu pracy. Jest to nie tylko niebezpieczne dla pracownika, ale również wpływa na wydajność i morale. Firmy, które nie przestrzegają protokołów bezpieczeństwa, mogą ponieść poważne konsekwencje.

Stop work authority

Posiadanie Stop work authority jest niezbędne dla zdrowia Twojej firmy i bezpieczeństwa Twoich pracowników. Pomaga ono ustanowić łańcuch dowodzenia i umożliwia natychmiastowe działanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. Choć w różnych politykach używa się różnej terminologii, wszystkie mają podobną strukturę. Ogólnie rzecz biorąc, interwencje związane z zatrzymaniem pracy są wprowadzane, gdy pracownik zauważy czynność lub stan, który może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia.

Kiedy pracownik zidentyfikuje niebezpieczną sytuację, powinien natychmiast przerwać czynność i skonsultować się z innymi pracownikami. Działanie to powinno być podjęte w celu skorygowania niebezpiecznego zachowania i wyeliminowania niebezpiecznych warunków zanim pracownik wróci do pracy. Chociaż pracownik może być doświadczony, może nie uważać sytuacji za niebezpieczną i może uważać, że poziom ryzyka nie uzasadnia podjęcia żadnych działań.

Aby stworzyć kulturę SWA, wyższe kierownictwo powinno zapewnić pracownikom jasne oczekiwania i obowiązki. Dodatkowo powinni zapewnić, że nie zostaną zdyscyplinowani, jeśli się odezwą. Ponadto kierownicy i przełożeni muszą promować kulturę bezpieczeństwa opartą na SWA i pełnić rolę menedżerów ds. bezpieczeństwa. Powinni oni zadbać o to, aby środowisko pracy na miejscu spełniało wytyczne SWA i podjąć konieczne działania następcze. Gdy pracownik lub wykonawca zainicjuje polecenie zatrzymania pracy, pracodawca powinien z nim współpracować w celu opracowania uzgodnionego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa.

Pracownicy mogą się wahać, czy wystąpić o upoważnienie do wstrzymania prac (SWA), ponieważ obawiają się odwetu. W niektórych przypadkach zakładają, że ich współpracownicy wiedzą więcej o sytuacji niż oni sami lub że nie są upoważnieni do ubiegania się o SWA. Dlatego tak ważne jest budowanie środowiska zaufania i otwartości w miejscu pracy. Tworząc kulturę przejrzystości, upoważnienie pracowników pomoże im maksymalnie wykorzystać SWA.

Udany program Stop Work Authority pozwala pracownikom wypowiadać się i bronić własnego bezpieczeństwa. Nie jest to wymóg OSHA, ale może być pomocny dla firmy, która stara się stworzyć bezpieczne środowisko.

Upoważnienie pracowników do zatrzymania pracy

Upoważnienie pracowników do zatrzymania pracy (SWA) jest ważnym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem w firmach. Umożliwia ono pracownikom zaprzestanie niebezpiecznych działań i chroni pracowników, materiały i sprzęt przed szkodami. Poprawia również reputację i rentowność firmy. Pracodawcy mogą wdrożyć SWA bez potrzeby tworzenia formalnej polityki lub mandatu prawnego.

Nadanie pracownikom uprawnień do zatrzymania pracy jest niezbędne we wszystkich miejscach pracy. Choć doświadczenie i wiedza są różne, każdy pracownik powinien wiedzieć, co zrobić w razie nagłego wypadku lub postrzeganego zagrożenia. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą opracowanego przez firmę programu, który daje pracownikom odpowiedzialność za przerwanie pracy w razie awarii lub zagrożenia.

W idealnym świecie każdy pracownik miałby prawo do przerwania niebezpiecznych procesów pracy. Prawo to powinno obowiązywać do czasu wyeliminowania zagrożenia. Co więcej, prawu do przerwania pracy nie powinien towarzyszyć strach przed dyscypliną lub odwetem.

Stworzenie programu uprawnień do zatrzymania pracy powinno obejmować kompleksowy plan szkoleń i egzekwowania prawa. Program powinien również zawierać pisemne procedury zapewniające, że zdarzenia SWA są realizowane zgodnie z zasadami. Programem powinno zarządzać kierownictwo wyższego szczebla, które powinno rozwijać kulturę SWA w firmie i pociągać pracowników do odpowiedzialności.

Proces zatrzymania pracy rozpoczyna się od przełożonego lub kierownika operacyjnego. Powinni oni koordynować akcję i zapewnić, że nie ma ona charakteru bojowego. Następnie powinni poinformować pracowników o incydencie i jego konsekwencjach. Podczas tego procesu przełożony lub kierownik operacyjny dokona przeglądu incydentu i określi, czy potrzebne jest dodatkowe dochodzenie lub działania następcze.

Utrzymywanie współpracowników z dala od niebezpieczeństwa

Dobry pracodawca rozumie znaczenie utrzymywania współpracowników z dala od niebezpieczeństwa. Wprowadzi odpowiednie zasady i mechanizmy wsparcia. W końcu zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo takie incydenty mogą zaszkodzić pracownikom, reputacji marki i wydajności. Należy jednak pamiętać również o kontekście, w jakim dana sytuacja ma miejsce. Jeśli organizacja jest źle zarządzana, może w niej istnieć toksyczna kultura, która sprawia, że współpracownicy są narażeni na niebezpieczeństwo.

Zobacz także:

Exit mobile version