Jakie są wymagania na Antyterrorystę

Jakie są wymagania na Antyterrorystę

Praca antyterrorysty nie należy do najłatwiejszych. Wymaga odpowiedniej zdolności fizycznej oraz psychicznej. Antyterroryści ciągle są narażeni na utratę życia lub zdrowia. Wkraczają, gdy akcja wykracza poza kompetencje i umiejętności zwykłych policjantów. Praca ta jednak mimo, że niebezpieczna daje dużo satysfakcji.

Jakie wymagania musi spełniać przyszły antyterrorysta ?

Kandydat musi spełniać kilka podstawowych wymagań

Podstawowe wymagania to nie wszystko. Kandydat musi również cechować się dużą inteligencją. Nie jest to praca dla osób brutalnych. 

Etapy rekrutacji

Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, dany kandydat może przejść badanie na wykrywaczu kłamstw. Trzeba również posiadać aktualne badania lekarskie, które pozwalają na wykonywanie aktywności fizycznej.

Zaliczenie wszystkich testów nie jest równoznaczne z przyjęciem do jednostki. Decyzję podejmuje dyrektor Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. PO przyjęciu jest się skierowanym na specjalne szkolenie. 

Testy psychologiczne

Test psychologiczny składa się z dwóch części: testu na inteligencję oraz testu psychologicznego. Jet to zestawienie pytań i zadań, które sprawdzają predyspozycję osoby ubiegającej się o stanowisko. Oprócz pytań zamkniętych są zadania na spostrzegawczość oraz umiejętność wyciągania wniosków. 

Każdy kandydat powinien posiadać bardzo dobre zdrowie. Powinien posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wiedzy o społeczeństwie, ruchu drogowego oraz unii europejskiej. 

Ważnym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna, która zawiera takie pytania jak:

1. Jakie są Twoje wady i zalety?

2. Dlaczego chcesz się dostać do Policji?

3. Jak rozwiązujesz konflikty?

4.Jak reagujesz na stres?

To tylko kilka pytań, które są kluczowe i pozwalają ocenić kandydata.

Dzięki taki testom bada się np. poziom empatii, zdolności intelektualne, poziom posiadanej w sobie , umiejętność radzenia sobie w stresie i sytuacjach krytycznych, wszelkiego rodzaju zaburzenia, umiejętność komunikacji z ludźmi, prawdomówność, szczerość, odpowiedzialność. 

Tego typu testów nie jesteśmy w stanie oszukać i przeważnie nie jest się pewnym czy udzielona odpowiedź jest poprawna. 

Test sprawnościowy – test Coopera

Jeżeli którekolwiek ćwiczenie nie zostanie zaliczone to egzamin sprawnościowy jest niezaliczony. Na ocenę końcową składa się suma punktów uzyskanych z każdego ćwiczenia. Aby móc zostać antyterrorystą należy uzyskać co najmniej 20 punktów i ocenę 4. Zobacz także:
Exit mobile version