Na czym zazwyczaj polega szkolenie Scrum Master?

Jak nietrudno się domyślić, szkolenie Scrum Master Certified (SMC®) przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera. Czym zajmuje się taka osoba i na czym w ogóle polega Scrum – o tym poniżej.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie Scrum Master?

Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, kto może lub powinien zdecydować się na szkolenie Scrum Master Certified (SMC®) w Inprogress, warto najpierw zastanowić się, co to jest Scrum.

Scrum jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej efektywnych ram postępowania. W oparciu o nie, zespół projektowy tworzy, testuje i dostarcza produkty o jak najlepszej jakości.  Scrum jest łączony z metodykami zwinnymi, ale nie jest metodyką

Charakterystyczną cechą Scrumjest obecność tzw. sprintów, czyli krótkich odcinków czasupodczas których zespół tworzy kolejne iteracje produktu, aż do uzyskania jego ostatecznej wersji. Przy czym całość działań obwarowana jest dość restrykcyjnymi zasadami:

Zasad stojących za Scrumem jest oczywiście zdecydowanie więcej. Jest to w gruncie rzeczy dość uporządkowana struktura, obwarowana wieloma zasadami. Nietrudno się zatem domyślić, że musi istnieć ktoś, kto będzie swego rodzaju łącznikiem pomiędzy właścicielem produktu a członkami zespołu i kto będzie dbał o prawidłowe stosowanie reguł Scrumu. Taką osobą jest Scrum Master.

Czym zajmuje się Scrum Master?

Scrum Master jest koordynatorem procesu oraz liderem służebnym, dbającym o to, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z ustalonymi scenariuszami. To on pomaga przeprowadzać codzienne spotkania z zespołem i rozwiązuje problemy wykraczające poza zakres obowiązków osób rozwijających rozwiązanie. Oczywiście im bardziej dyskretne jest jego działanie, tym lepiej – Scrum Master nie pełni roli opiekuna czy suflera. Jest to wbrew pozorom dość trudna rola, ponieważ za ewentualne fiasko projektu w pierwszej kolejności odpowiada zespół.

Dlatego aby zminimalizować ryzyko wystąpienia porażki, warto skorzystać z certyfikowanego szkolenia Scrum Master Certified (SMC®) w Inprogress. Wiedza zdobyta podczas tego kursu z pewnością będzie pomocna w prawidłowym zarządzaniu projektem w oparciu o reguły Scrum.

 Scrum Master Certified (SMC®) jest znakiem towarowym i zastrzeżonym, należącym do SCRUMstudy.Zobacz także:
Exit mobile version