Prawo pracy – Czym jest oraz kogo obowiązuje

Prawo pracy - Co mówi o urlopie

Prawo pracy jest gałęzią prawa, która reguluje wszystkie relacje na linii pracodawca – pracownik. Podstawowym aktem prawnym, który zawiera te regulacje (prawa i obowiązki) jest kodeks pracy. Dodatkowo mogą to być akty prawne, czy regulaminy bądź statuty, jednak pod względem hierarchii kodeks pracy zajmuje pierwsze miejsce i pozostałe dokumenty muszą być z nim zgodne.

Główne założenia prawa pracy.

Do podstawowych zasad praw pracy wyrażonych w kodeksie pracy należą:

Jakie osoby obowiązuje prawo pracy?

Prawo pracy (o którym więcej możesz przeczytać na https://prawoteka.pl/) reguluje stosunek między pracodawcą a podwładnym i to właśnie tych stron dotyczą wszystkie dokumenty wydane zgodnie z prawem pracy. Jednocześnie za podwładnego według definicji prawnej uważa się osobę  “zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę” . Wynika z tego, że osoby które podpisały umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło) nie są objęte tym prawem.  Wszelkie spory zaistniałe między zleceniodawcą a zleceniobiorcą  należy rozstrzygać w tym przypadku w oparciu o Kodeks Cywilny.  

Ze względu na często pojawiające się zmiany w prawie pracy warto zapoznawać się z nimi na bieżąco. Pełna treść Kodeksu  Pracy, a także jakiekolwiek wprowadzane zmiany  publikowane są one w  Internetowym Systemie Aktów Prawnych oraz  na stronie Głównego Inspektoratu PracyZobacz także:
Exit mobile version