Zarobki w wojsku – ile może zarabiać żołnierz zawodowy?

zarobki w wojsku

Praca żołnierza nie należy do najłatwiejszych – poza ciągłą nauką nowych rzeczy związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi i znoszeniem nieprzyjaznych warunków atmosferycznych, jest on również w gotowości do poświęcenia swojego zdrowia i życia w obronie ojczyzny. Wiele godzin aktywności fizycznej, znoszenia niewygód i wykonywania nierzadko trudnych zadań powoduje, że nie każdy ma zapał do zostania wojskowym. Aby zachęcić młodych do wstępowania do jednostek wojskowych, Ministerstwo Obrony Narodowej oferuje dobre zarobki, liczne dodatki oraz szybsze przejście na emeryturę.

Co wpływa na wynagrodzenie żołnierza zawodowego? Zarobki i dodatki wojskowego

Uposażenie otrzymywane przez żołnierza Wojska Polskiego uzależnione jest od kilku czynników. To przede wszystkim kwota bazowa, której mnożnik uległ od kwietnie 2022 podwyżce – ze zmiany tej korzysta każdy żołnierz, od szeregowego aż po generała. Aktualnie mnożnik wynosi 4,23, a ostatnia zmiana przełożyła się na 676 złotych więcej brutto. Inne czynniki to zależny od lat służby dodatek stażowy, stopień wojskowy, trzynasta wypłata, mundurówka, zasiłek na zagospodarowanie przysługujący po zmianie miejsca zamieszkania, dodatek służbowy za służbę poza granicami Polski czy za przeniesienie.

Zarobki w wojsku w 2022 r

Zmiana uposażenia zasadniczego przekłada się na wysokość wszystkich dodatków i premii, również tych należnych za długoletnią służbę. Nowe stawki uposażenia pozwalają szeregowemu zarabiać od 4560 do 4630 złotych brutto, starszemu kapralowi 5220 podoficerom od 5160 do 6250, oficerom od 6300 do 9240 złotych, a generałom od 11400 do 17750 złotych brutto. Są to więc zauważalne podwyżki w porównaniu ze świadczeniami otrzymywanymi do końca marca 2022, jednak zmiany objęły nie tylko stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy, ale także sposobu przechodzenia na emeryturę po zawodowej służbie wojskowej czy dodatków do wynagrodzenia.

Podwyżki zapowiedziane od 1 stycznia 2023 – co najmniej 450 złotych

W związku z coraz wyższą inflacją, konieczne stało się urealnienie należnego żołnierzowi zawodowemu uposażenia. Waloryzacja pracowników sfery budżetowej w przyszłym roku wyniesie 7,8%, a kwota bazowa, której wielokrotność żołnierze otrzymują, zostanie podniesiona do 1740,64 złotego – co przełoży się na wzrost o co najmniej 450 złotych miesięcznie, a dla osób piastujących stanowisko służbowe wyższe podwyżki będą jeszcze większe. Przekłada się to również na tych, którym przysługuje dodatek służbowy – niektóre ich rodzaje są powiązane z kwotą bazową. Niemniej wciąż podnoszony jest zarzut, że płace rosną wolniej od inflacji, co w rzeczywistości dewaluuje nieco wielkość dodatkowych środków.

Jaki dodatek służbowy do uposażenia zasadniczego można otrzymać?

Poza zasadniczym wynagrodzeniem miesięcznym żołnierz może liczyć na dodatki do uposażenia za pełnioną służbę. To między innymi trzynasta pensja, wypłacana każdego roku, dodatek motywacyjny – dostępny dla podoficerów i szeregowych, a dla żołnierzy z większym stażem przyjmujący formę świadczenia motywacyjnego, wypłacanego po przepracowaniu 25 lat (1500 złotych brutto, a po 28 i pół roku – 2500 złotych), a także dodatki za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdu do rodziny dla żołnierzy służących poza miejscem zamieszkania. Na tym jednak nie koniec – dochodzą dodatki kompensacyjne, specjalne, służbowe, nagrody uznaniowe czy dodatkowe wynagrodzenia dla żołnierzy pełniących służbę poza krajem, czy za długoletnią służbę (do 35% po 35 latach służby).

Podczas służby można nie tylko dobrze zarabiać, ale też liczyć na inne przywileje!

Jedną z nowości, jaką niedawno ogłosił Minister Obrony Narodowej, jest gwarancja zakwaterowania – żołnierz może wybrać, czy woli mieszkać w internacie, jednym z dostępnych mieszkań służbowych czy otrzymywać od 360 do 900 złotych tytułem świadczenia mieszkaniowego. Wprowadzona została również odprawa mieszkaniowa. Ponadto dodatki specjalne obejmują urlopy i związane z nimi gratyfikacje, które otrzymują żołnierze każdego roku (1596 złotych na osobę), uczestnictwo w programie “Tanie wakacje”. To także korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Podczas służby wojskowej pełnionej zawodowo można liczyć na studia i szkolenia

Już drugi rok studiów zaliczany jest jako rok służby wojskowej, co wiąże się z wypłacaniem odpowiedniego wynagrodzenia – najniższej pensji żołnierza zawodowego. Zależnie od roku studiów i stopnia można liczyć nawet na 120% tej kwoty. Można również liczyć na awans na sierżanta – jeszcze przed zakończeniem wyższej edukacji. Podczas studiów żołnierz otrzyma bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Z kolei decydując się na odejście z armii, żołnierz może liczyć na dofinansowanie kursów zawodowych czy profesjonalne doradztwo zawodowe. Limit dofinansowania wynosi od 2736 złotych, do nawet trzykrotności wynagrodzenia (po 15 latach służby).

Wynagrodzenia w wojsku – warto zostać polskim żołnierzem?

Służba w wojsku to nie tylko przywileje emerytalne i możliwość służenia Ojczyźnie, ale również dobre wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2020 przeciętna pensja na stanowisku służbowym wynosi 6154 złote brutto. Od stycznia 2022 przewidziano co najmniej kolejne 450 złotych podwyżki – z pewnością czynna służba wojskowa jest wartą rozważenia opcją.Zobacz także:
Exit mobile version