Jakie są wymagania na Kontrolera Lotniska

Jakie są wymagania na Kontrolera Lotniska

Podróże samolotem to jeden z coraz częściej wybieranych sposobów podróżowania. Największe lotniska świata obsługują miliony pasażerów i tysiące rejsów samolotów. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom wybierającym ten środek transportu to priorytet zarówno dla pilotów samolotów, obsługi lotniska a przede wszystkim dla kontrolerów ruchu lotniczego. 

Kim jest kontroler ruchu lotniczego? 

Kontroler ruchu lotniczego to osoba pracująca w wieży kontroli lotów. Tam, korzystając z radarów, radiolatarni oraz systemów mierzących warunki pogodowe koordynuje pracę całego lotniska. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa samolotom i ich pasażerom podczas podróży. Czuwa ona nad samolotami kołującymi na płycie lotniska zarówno przed jak i po starcie, zapewniając bezpieczeństwo i przeciwdziałając zderzeniom maszyn poruszających się po tym samym kursie. Dodatkowo kontrolerzy sprawują opiekę nad korytarzami powietrznymi, pilnując aby nie doszło do kolizji w powietrzu. To właśnie kontroler ruchu lotniczego jest pierwszym punktem kontaktowym pilotów w przypadku sytuacji awaryjnej. 

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego konieczne jest ukończenie wielotygodniowego kursu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kurs trwa około trzynastu tygodni i składa się zarówno z kursu praktycznego jak i szeregu badań mających na celu określić stan zdrowia fizycznego jak i psychicznego oraz predyspozycje do podjęcia pracy jako kontroler. Kurs zakończony jest egzaminem i nadaje kursantowi tytuł praktykanta. Po tym czasie konieczne jest odbycie szkolenia praktycznego, trwającego zazwyczaj od 9 do 10 miesięcy i kończącego się kolejnym egzaminem, tym razem praktycznym. Cały proces nauki osoby starającej się o posadę kontrolera trwa około 2 lat.

Kto może zostać kontrolerem ruchu?

Aby móc zostać kontrolerem ruchu, oprócz ukończenia odpowiedniego kursu, powinna posiadać szereg cech i umiejętności. Od kandydatów wymaga się:

Nie są to jednak jedyne wymagania, jakie należy spełnić aby móc wykonywać pracę kontrolera ruchu lotniczego. Według Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jedynie 2% społeczeństwa spełnia w wszystkie wymagania i posiada wszystkie predyspozycje do tego aby móc wykonywać ten zawód. Sam kurs kończy jedynie 1/3 grupy. Oprócz twardych umiejętności, konieczne jest również posiadanie specyficznych cech takich jak:

Odpowiedzialność w pracy kontrolera ruchu lotniczego

Kontroler ruchu lotniczego to zawód cechujący się jednym z największych wskaźników odpowiedzialności. Kontrolerzy podejmują odpowiedzialność za życie i zdrowie pasażerów i pracowników lotniska. Każdy, nawet najmniejszy błąd lub chwila nieuwagi może doprowadzić do katastrofy, w rezultacie której śmierć może ponieść kilkaset osób jednocześnie. W przypadku każdej sytuacji która stworzyła bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a również w przypadku potencjalnych sytuacji, kontroler ponosi pełną odpowiedzialność prawną za każde, nawet najmniejsze niedopatrzenie. Jest to praca pod nieustanna presją, wymagająca stałego skupienia oraz trzeźwego umysłu, aby móc w każdej chwili sprawnie reagować i podjąć odpowiednią decyzję. Pracownicy wieży kontroli lotów często cierpią na wypalenie zawodowe, dlatego tak ważne jest aby osoba podejmująca się tej pracy była w pełni zdrowia psychicznego. Konieczna jest odporność na stres i umiejętność efektywnej pracy pod presją. Wymagane jest również dostosowywanie do wszystkich, rygorystycznych zasad takich jak sześćdziesięciu minutowe przerwy, przysługujące pracownikowi, który przepracował dwie godziny. Przestrzeganie zasad jest skrupulatnie sprawdzane, a niedostosowywanie się do nich może skończyć się utratą uprawnień do wykonywania zawodu i utratą pracy. Zobacz także:
Exit mobile version