Czym jest mediacja w sprawach cywilnych i dlaczego warto z niej skorzystać?

antoni
Czym jest mediacja w sprawach cywilnych i dlaczego warto z niej skorzystać?

Coraz częściej strony pozostające w sporze z zakresu prawa cywilnego decydują się na skorzystanie z instytucji mediacji. Czym ona właściwie jest i dlaczego warto ją rozważyć? Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Szczególny charakter postępowania mediacyjnego: radca prawny Wyszków w roli mediatora

Mediacja jest to szczególny rodzaj dobrowolnego postępowania, którego celem jest uzgodnienie przez strony będące w sporze wzajemnych stanowisk oraz rozwiązanie sporu w drodze zawarcia ugody. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych może dotyczyć choćby prawa gospodarczego, rodzinnego czy też prawa zobowiązań. Mediację prowadzi bezstronny i neutralny mediator przy pomocy którego strony ustalają warunki porozumienia. Mediatora wybierają strony (w umowie lub w klauzuli mediacyjnej). Istnieje też możliwość wyboru mediatora po skierowaniu do mediacji przez sąd, co może nastąpić na każdym etapie postępowania. Jeżeli w takiej sytuacji strony nie dokonają wyboru mediatora, wyznacza go sąd, biorąc pod uwagę odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju. Radca prawny Wyszków – Michał Gruchacz świadczy profesjonalne usługi w tym zakresie.

W jakich sprawach jest dopuszczalna mediacja?

Skorzystanie z instytucji mediacji odnosi się do wszystkich spraw, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przykładowo mediacja dopuszczalna jest w sprawach pracowniczych, dotyczących zniesienia współwłasności, w odniesieniu do postępowań w zakresie rozwiązania lub niewykonania umowy czy działu spadku. Wśród korzyści jakie daje prowadzenie mediacji należy wymienić przede wszystkim stworzenie stronom szansy na zawarcie szybkiego, polubownego porozumienia i możliwość utrzymania wzajemnych relacji. Ponadto postępowanie mediacyjne umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku stronom oraz znaczenie obniża poziom negatywnych emocji między nimi.

Radca prawny Wyszków: doświadczony mediator

Jeśli podejmiemy już decyzję o skorzystaniu z narzędzia jakim są mediacje, warto zgłosić się do prawnika, który posiada doświadczenie w tym temacie. Kancelaria radcy prawnego Michała Gruchacza specjalizuje się między innymi w reprezentacji klientów w mediacjach oraz w prowadzeniu mediacji cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych. Z usług kancelarii można skorzystać zarówno w jej siedzibie, jak i online. E-porady to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza, jeśli w napiętym harmonogramie dnia ciężko jest nam wygospodarować czas na osobiste spotkanie z prawnikiem.



Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też