Pracuję i mieszkam za granicą czy mogę ogłosić upadłość konsumencka?

antoni
Pracuję i mieszkam za granicą czy mogę ogłosić upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka dla jednych osób jest wybawieniem z trudnej sytuacji finansowej, dla innych natomiast ostatecznością. Częstym powodem, dla którego wnioskuje się o upadłość, jest stres i bezradność związana z działaniami firm windykacyjnych i komornika. Niektórzy konsumenci w celu poprawy swojej sytuacji materialnej wyjeżdżają do pracy za granicę, pozostawiając za sobą zadłużenie. Aby móc wrócić do kraju i cieszyć się spokojem decydują się na ogłoszenie upadłości. Jak wygląda proces ogłaszania upadłości konsumenckiej, gdy mieszka się i pracuje poza granicami kraju. Czy to w ogóle możliwe?

Czym jest upadłość konsumencka?

Na wniosek niewypłacalnego konsumenta lub jego wierzycieli sąd upadłościowy wszczyna postępowanie w celu ustalenia jej zasadności. Jeśli przedstawione przesłanki okażą się zgodne z faktyczną sytuacją, sąd ustala upadłość konsumencką. Należy jednak podkreślić, że samo ogłoszenie konsumenta upadłym nie stanowi o jego oddłużeniu. Całkowitego oddłużenia mogą się spodziewać jedynie osoby, które są niezdolne do pracy zarobkowej ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek. Przeciętny Kowalski może się spodziewać, że jego zadłużenie zostanie umorzone po ustaniu postępowania, spieniężeniu masy upadłości (majątku dłużnika) i w momencie wykonania planu spłaty, który może trwać nawet do 36 miesięcy. Jak do wyjazdu zarobkowego podchodzi sąd upadłościowy? Czy nie stanowi to przeszkody w ustaleniu upadłości?

Jak sąd upadłościowy podchodzi do pracy za granicą?

Praca za granicą po lub przed ogłoszeniem upadłości nie stanowi dla sądu żadnej przeszkody. Wręcz przeciwnie, każda praca zarobkowa umożliwiająca spłatę zadłużenia działa na korzyść upadłego. Powstaje jednak pytanie, jakiemu prawu podlega zadłużony konsument?

Jaką część wynagrodzenia upadłego może zabrać syndyk?

Syndyk od momentu ogłoszenia upadłości konsumenta przejmuje władzę nad jego wierzytelnościami, majątkiem, który nazywany jest masą upadłościową oraz wynagrodzeniem za pracę. Ile może zabrać syndyk? Niezależnie od tego, w jakim kraju upadły podjął zatrudnienie, zawsze obowiązywać będą przepisy polskiego prawa. Pomimo tego, że zarobki za granicą są wyższe, to pobierana będzie połowa osiąganych dochodów. Problematyczne wydaje się być to, że adekwatnie do wyższych zarobków, koszty utrzymania również są wyższe. Upadłego nie obowiązują również żadne odstępstwa od zasad mających zastosowanie do zarobków osiąganych w kraju. Nie można również liczyć na uwzględnienie kwot wolnych od potrącenia obowiązujących w państwie zarobkowania, ponieważ jak wspomnieliśmy, wszędzie obowiązują polskie przepisy.

Kto zajmuje się prowadzeniem spraw upadłego gdy ten przebywa poza granicami Polski?

Jeśli niewypłacalny konsument pracuje poza granicami Polski, wyznacza do prowadzenia swoich spraw pełnomocnika. W takiej sytuacji należy również wykazać i udowodnić, że podjęte zatrudnienie poza Polską ma pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji i ma charakter czystko zarobkowy.

Jak uchronić się przed upadłością konsumencką?

Jeśli konsument popadł w zadłużenie z tytułu niespłaconych kredytów hipotecznych, gotówkowych, czy pożyczek na raty, warto w pierwszej kolejności kontaktować się z bankiem i instytucjami finansowymi, w których owo zadłużenie powstało. W wyniku tego możemy wydłużyć spłatę rat, skorzystać z możliwości wakacji kredytowych, czy kredytu konsolidacyjnego.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też