Czy pracodawca może kontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim?

antoni
Czy pracodawca może kontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Nie tylko pracownik, ale także sam pracodawca ma prawa i obowiązki. Tyczy się to m.in. osób na L4. Dowiedz się, czy szef może cię skontrolować na zwolnieniu lekarskim i jakie narzędzia są w tym celu dozwolone.

W Polsce wydaje się ogromną ilość zwolnień lekarskich. Niestety nie wszystkie są zgodne z prawdą, a sami pracownicy nie są skorzy do przestrzegania zaleceń. Co może zrobić twój szef, jeśli podejrzewa cię o naruszenia? Poniżej zebraliśmy dla ciebie najważniejsze informacje na temat kontroli podczas L4. To aspekty, które koniecznie powinien znać każdy pracownik.

Co to jest zwolnienie lekarskie? 

Zwolnienie lekarskie potocznie nazywane jest L4 – odnosi się to do rodzaju druku, na jakim go wypisywano. Obecnie wystawiane jest tylko w formie online. Można nawet skorzystać z konsultacji, jakie zapewnia lekarz online – 24h na dobę. Każdy pracodawca ma do niego od razu wgląd poprzez ZUS PUE. Za jego pomocą lekarz określa czasową niezdolność do wykonywania pracy przez chorego pracownika. Przez cały czas trwania L4 jest on zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zasad. Priorytetem powinno być jak najszybsze dojście do zdrowia.

Zalecenia lekarza – ważne informacje na L4

O kontroli na zwolnieniu lekarskim mówi się coraz więcej. Ważne jest, aby znać swoje obowiązki na konkretnym rodzaju L4. Tych może być wiele, ponieważ są różne oznaczenia. Dodatkowo każdy lekarz może zapisać na nim własne zalecenia, które pomogą w rekonwalescencji. Stosuje się dwa najważniejsze kody. Są to:

  • zalecenie nr 1 – to inaczej zwolnienie w trybie leżącym, chory musi pozostać w domu, wyjścia są niedozwolone; to ten rodzaj L4 jest najczęściej kontrolowany i naruszany;
  • zalecenie nr 2 – umożliwia choremu wyjście z domu w sprawach niezbędnych.

Kontrola na L4 – czy jest możliwa? 

Zwolnienie lekarskie L4 online jest coraz bardziej popularne. Kontrola pracownika przebywającego na L4 jest jednak jak najbardziej możliwa i stosowana. Wynika to z faktu, że wyraźnie więcej osób dokonuje rażących naruszeń w tej kwestii. Sama kontrola i spisany na jej podstawie protokół wymagają wyjaśnień ze strony osoby na L4. Może zdarzyć się tak, że np. wyjście z domu było konieczne. Należy to jednak odpowiednio przedstawić i wskazać dowody. 

Kontrolna na L4 – kto może ją przeprowadzić? 

Kontrolę pracownika na L4 może przeprowadzić:

  • osobiście pracodawca, który z własnych środków wypłaca swoim pracownikom pensje, a także zasiłki chorobowe i opiekuńcze (zatrudniający powyżej 20 osób);
  • osoba oddelegowana przez pracodawcę, czyli najczęściej inny zaufany pracownik;
  • pracownik ZUS, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób.

Kontrola na L4 – jak wygląda?

Przede wszystkim osoba przeprowadzająca kontrolę powinna znać prawo i wiedzieć, na co może sobie pozwolić chory na L4. Na podstawie oględzin musi sporządzić odpowiedni protokół, który przekazywany jest np. pracodawcy. Każde zwolnienie lekarskie ma różne zalecenie. Pracownik może na nim umieścić np. tymczasowy adres, pod którym będzie przebywał na czas rekonwalescencji. Celem wizyty osoby kontrolującej jest sprawdzenie, czy nie doszło do naruszenia wystawionego zwolnienia lekarskiego. Nie wymagają one wcześniejszej zapowiedzi.

Naruszenia pracownika na L4 

Za naruszenia L4 uważa się wszystkie czynności, które nie są zgodne z zaleceniami lekarza i zaprzeczają jego definicji. Będą nim rzeczy, które mogą się przyczynić do pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Konsekwencją tego może być opóźnienie powrotu do pracy, co działa na niekorzyść pracodawcy. Kod nr 1 oznacza leżenie i przebywanie w domu, zatem wyjście nie jest możliwe. Wyjątkiem są pilne wizyty u lekarza, o których warto zawiadomić odpowiednie jednostki. Zalecenie nr 2 jest mniej rygorystyczne, jednak konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad. Wyjścia z domu są możliwe, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb np. na zakupy spożywcze. Nie wolno:

  • wykonywać innej pracy zarobkowej;
  • wyjeżdżać na wakacje;
  • organizować i uczestniczyć w imprezach;
  • aktywnie remontować domu;
  • wykonywać prac w ogrodzie.

Naruszenia L4 zdarzają się bardzo często, stąd równie częste kontrole. Pamiętaj, że brak wyjaśnień i negatywnie rozpatrzona sprawa, jest powodem do zabrania zdolności do pobierania zasiłku. Najgorszą opcją jest zwolnienie z pracy. Nie warto więc narażać swojego dobrego imienia i zdrowia.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też