Jak przekonać pracownika, by nie dał się zwolnić

Avatar
Jak przekonać pracownika, by nie dał się zwolnić

Jeśli rozważasz zwolnienie pracownika, jest kilka kroków, które powinieneś podjąć, aby upewnić się, że nie zostanie on zwolniony. Po pierwsze, należy omówić z nim oczekiwania dotyczące wydajności. Należy przedstawić standardy, jakich oczekujemy od pracownika oraz plan działania, jaki zamierzamy podjąć, jeśli nie będzie ich spełniał.

Polityka niesubordynacji

Musisz mieć jasną politykę niesubordynacji w swojej firmie, jeśli chcesz zapobiec zwolnieniu pracowników. Pracownik może zachowywać się niesubordynacyjnie, jeśli odmawia wykonania zadania. Istnieje kilka powodów, dla których jest to problem. Pracownicy chcą wykonywać swoją pracę, ale niesubordynacja może prowadzić do problemów.

Zazwyczaj osobą, która musi poradzić sobie z niesubordynacją jest kierownik firmy lub lider działu kadr. Mając do czynienia z wykroczeniem, kierownik musi zachować jak największy profesjonalizm. Jeśli pracownik wydaje się zdezorientowany tym, czego się od niego wymaga, należy mu wyjaśnić, na czym polega zadanie. Jeśli pracownik nadal nie rozumie, wyjaśnij to jeszcze raz.

Pracodawca musi dokładnie zbadać zarzut niesubordynacji. Kluczowe jest upewnienie się, że nie jesteś stronniczy. Pracownik mógł popełnić akt niesubordynacji, ponieważ nie rozumie polecenia. W niektórych przypadkach może to być konflikt osobowości lub nieporozumienie. Dlatego ważne jest, aby dać pracownikowi korzyść z wątpliwości i szukać rozsądnego wyjaśnienia.

Należy pamiętać, że niesubordynacja może przerodzić się w bezczelność, jeśli nie ma się na nią ścisłych zasad. Dobrym pomysłem może być stosowanie polityki trzech uderzeń, aby utrzymać organizację z dala od kłopotów. Taka polityka zapewni Ci papierową ścieżkę dowodową, a także uchroni Cię przed kłopotami prawnymi.

Polityka niesubordynacji powinna jasno określać definicję niesubordynacji i podawać konsekwencje dla pracowników, którzy nie przestrzegają zasad. Pracodawca powinien również upewnić się, że od pracowników oczekuje się przestrzegania zasad, które są jasne i zwięzłe. Może to zapobiec przekształceniu się niesubordynacji w niewłaściwe zachowanie, a nawet pomóc w obronie przed sądem, jeśli do niej dojdzie.

Dokumentowanie ostrzeżeń

Ostrzeżenia są ważne, ale istotne jest również ich dokumentowanie. Pisemne ostrzeżenie musi być krótkie i zwięzłe oraz nakreślać szczegóły. Powinno zawierać datę, godzinę i nazwisko pracownika. Jeśli pracownik osiąga słabe wyniki lub ma historię niewłaściwych zachowań, ostrzeżenie słowne może nie wystarczyć.

W procesie dyscyplinarnym istotną częścią są pisemne listy ostrzegawcze. Muszą one szczegółowo określać, co musi się zmienić i co się stanie, jeśli tak się nie stanie. Stanowi ono również sygnał dla pracownika, że procedura dyscyplinarna już się rozpoczęła i że zostaną wyciągnięte konsekwencje. Ostatecznie pisemne ostrzeżenie może pomóc uniknąć zwolnienia pracownika.

Pisemne ostrzeżenia to świetny sposób na uniknięcie zwolnienia pracownika z powodu problemów z zachowaniem. Są one ważne, ponieważ pomagają pracownikowi uświadomić sobie powagę jego zachowania. Zapewniają również ochronę prawną przed pozwem o niesłuszne zwolnienie. Pisząc ostrzeżenia, pamiętaj, aby szczegółowo udokumentować incydent i uzyskać podpisy wszystkich zaangażowanych stron. Pamiętaj, aby użyć odpowiedniego tonu i wyrazić swoje prawdziwe powody napisania notatki. W ostatecznym rozrachunku pisemne ostrzeżenie ułatwi pracownikowi poprawienie swojego zachowania, a Ty będziesz miał mniejsze ryzyko zwolnienia pracownika za to samo wykroczenie w przyszłości.

Dokumentowanie ostrzeżeń w celu uniknięcia zwolnienia pracownika może być również skuteczne w zapobieganiu pozwom sądowym, jeśli firma zostanie oskarżona o zwolnienie pracownika za niebezpieczne zachowanie. Należy jednak zachować ostrożność przy dokumentowaniu ostrzeżeń mających na celu uniknięcie zwolnienia pracownika. W niektórych przypadkach najlepiej jest podjąć działania prawne, ale nie należy tego robić lekkomyślnie. Sąd może uznać to za odwet i należy najpierw zasięgnąć porady prawnej.

Dokumentowanie naruszeń zasad

Dokumentowanie naruszeń zasad jest ważne, aby zachować zapis zdarzeń. Należy dokumentować wszelkie upomnienia i sytuacje, w których pracownik jest zobowiązany do podpisania formularzy dyscyplinarnych. Jeśli pracownik odmawia podpisania, udokumentuj, że otrzymał kopię formularza. Jeśli wykroczenie trwa nadal, należy rozważyć rozwiązanie umowy.

Odliczanie PTO zwolnionego pracownika

Jeśli próbujesz przekonać pracownika do pozostania w pracy, ale masz obawy co do wykorzystania przez niego PTO, powinieneś znać przepisy dotyczące odliczania płatnego PTO. Praktyka ta jest nielegalna i może skutkować unieważnieniem zwolnienia pracownika. Na przykład firma Nordstrom Corp. musiała zapłacić 20 milionów dolarów zaległego wynagrodzenia po tym, jak została uznana za winną naruszenia zasad zwolnień.

Pracodawcy są prawnie zabronione od dokowania zwolnionego pracownika z PTO, ale mogą potrącić go z wynagrodzenia. Powinni jednak postępować ostrożnie i nie karać wydajnego pracownika poprzez potrącanie jego PTO. W wielu przypadkach korzyści z potrącania PTO są przeważone przez koszt ogromnych płatności za nadgodziny, które będą wynikiem.

Innym przykładem tego jest, gdy zwolniony pracownik ma wizytę u lekarza. Wizyta u lekarza może trwać cały dzień lub godzinę. Jeśli zdecydujesz się na odliczenie PTO, upewnij się, że poinformujesz o tym pracownika wcześniej, aby zrozumiał, dlaczego odliczenie jest konieczne.

W innych sytuacjach, pracodawca może odliczyć cały dzień nieobecności spowodowanej chorobą od PTO pracownika niezwolnionego. Jeśli jednak nieobecność jest mniejsza niż cały dzień, DOL nie uzna tego za uzasadnione potrącenie wynagrodzenia. Co więcej, jeśli pracownik bierze część dniowego PTO, to odliczenie nie może być wykorzystane do pokrycia utraty wynagrodzenia.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też