Jak powiedzieć pracownikowi o zwolnieniu

Avatar
Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Jaką firmę otworzyć po Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Poza przekazaniem wiadomości pracownikowi, są inne rzeczy, które możesz zrobić, aby przejście było jak najbardziej płynne. Możesz spróbować przygotować ich wcześniej poprzez wdrożenie standardowego procesu. Podczas tego procesu należy również unikać rozmów o trudnościach i niepokojach z przeszłości.

Przygotuj pracowników

Chociaż powiedzenie pracownikowi o zwolnieniu może być trudne, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby to ułatwić. Po pierwsze, bądź szczery. Wyjaśnij, dlaczego pracownik został zwolniony i przedstaw mu wszelkie dokumenty i zasoby, których będzie potrzebował. Powinieneś również przygotować go emocjonalnie na tę wiadomość. Wyjaśnij powody przejścia, czy jest to spowodowane redukcją zatrudnienia w firmie, czy likwidacją konkretnego stanowiska. W razie potrzeby przedstaw pracownikowi dokumentację związaną z odejściem i umowy o odprawę.

Bądź przygotowany na każdy rodzaj reakcji. Pracownicy mogą być zszokowani lub zdenerwowani, gdy usłyszą, że są zwalniani, ale pracodawcy muszą zachować profesjonalizm i wrażliwość na ich uczucia. Ponadto ważne jest, aby przekazać pozostałym pracownikom pozytywny obraz przyszłości. Zwolnienia mogą mieć wpływ na innych pracowników, więc należy poinformować ich o zmianach i implikacjach dla ich pracy. Jeśli to możliwe, zaplanuj z wyprzedzeniem serię spotkań, aby wszyscy zrozumieli okoliczności.

Oprócz poinformowania pracownika o zwolnieniu, powinieneś poprosić go o rekomendację na LinkedIn. Zwolnienia często powodują, że wiele osób szuka rekomendacji, więc zaproponuj rekomendacje oparte na opinii pracownika. Pomocne może być również poproszenie o opinię pracownika na temat konkretnego obszaru wiedzy i stworzenie planu marketingowego.

Komunikowanie zwolnień jest delikatnym procesem, a niewłaściwe zarządzanie może skutkować negatywnymi reakcjami pozostałych pracowników i pozwem sądowym, który może sparaliżować Twoją firmę. Ponadto, zwolnienie jest dla firmy okazją do dowiedzenia się czegoś więcej o jej wynikach, więc należy zachować przejrzystość i szczerość w komunikacji.

Kiedy pracownik otrzyma tę informację, prawdopodobnie doświadczy uczucia paniki, niepokoju i poczucia winy. Niezależnie od sposobu przekazania wiadomości, kluczowe jest poświęcenie czasu na przygotowanie pracowników do zwolnienia, zanim wiadomość zostanie przekazana klientom.

Wdrożenie standardowego procesu

Wdrożenie standardowego procesu informowania pracownika o tym, że jest on zwalniany, może pomóc w zapewnieniu, że proces ten zostanie przeprowadzony prawidłowo. Nie tylko pomoże to złagodzić niepokój pracowników, ale także może uratować reputację Twojej firmy. Ostatecznie, ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnianie ludzi oznacza, że będziesz musiał pozwolić im odejść w pewnym momencie. Nie tylko może to być trudne dla Twoich pracowników, ale złe postępowanie może nawet spowodować problemy prawne.

Dobry plan komunikacji będzie zawierał zasoby, które pomogą Twoim pracownikom poradzić sobie z wiadomościami. Ponadto, plan powinien zawierać informacje o zasiłkach dla bezrobotnych i dostępności usług outplacementowych. Wreszcie, proces ten powinien być realizowany w sposób delikatny i wspierający. Niezależnie od okoliczności, plan powinien być zgodny z prawem i uwzględniać wszelkie specjalne potrzeby pracowników.

Wdrożenie standardowego procesu informowania pracownika o zwolnieniu może być trudne, zwłaszcza dla przełożonego. Rozumiejąc proces i wiedząc, czego można się spodziewać, przełożony może przygotować się do poradzenia sobie z sytuacją. Zwolnienia są nieuniknione, ale skuteczna komunikacja może pomóc zminimalizować ich wpływ na pracowników. Ważne jest, aby komunikować się jasno i szybko, aby pracownicy mogli się dostosować i żyć dalej.

Najlepiej, jeśli pracownicy są powiadamiani co najmniej 60 dni przed datą zwolnienia. Jednak niektóre firmy są zmuszone do podjęcia takich decyzji ze względu na nieprzewidziane okoliczności, takie jak klęski żywiołowe. Niemniej jednak ważne jest, aby dać pracownikom wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie swojej emerytury.

Najlepszym sposobem przekazania tej wiadomości pracownikom jest plan komunikacji wewnętrznej. Standaryzowany proces pomoże utrzymać wszystkich pracowników w skupieniu i zaangażowaniu oraz zmniejszy wpływ na pozostały personel. Plan ten pomoże różnym działom w organizacji komunikować się ze sobą.

Komunikuj się z nimi

Komunikując się z pracownikiem o zwolnieniu, upewnij się, że jesteś tak szczery i otwarty, jak to tylko możliwe. To emocjonalny czas dla wszystkich zainteresowanych, ale ważne jest, aby pokazać pracownikom, że Ci zależy. Mogą oni odnieść wrażenie, że próbujesz złagodzić cios, usprawiedliwiając sytuację, ale szczery ton będzie miał duże znaczenie.

Wyjaśnij proces, w tym co oznacza zwolnienie i jaka jest przyszłość dla wszystkich zainteresowanych. Będziesz musiał spotkać się z kierownictwem wyższego szczebla lub działem kadr, aby omówić szczegóły. Podczas spotkania pracownicy mogą mieć pytania lub komentarze, więc słuchaj uważnie. Upewnij się, że poruszysz konkretne kwestie, takie jak to, co możesz zrobić, aby pomóc im znaleźć nowe możliwości zatrudnienia lub wskazówki.

W zależności od kultury organizacyjnej firmy najlepsza może być rozmowa w cztery oczy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, możesz zorganizować wirtualne spotkanie. W ten sposób można przekazać wiadomość o zwolnieniu tym, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu fizycznym.

Oprócz spotkania twarzą w twarz, ważne jest, aby komunikować się z pracownikami przez telefon lub e-mail. Kluczem do udanej komunikacji jest jej zwięzłość i szczerość. Unikaj używania korporacyjnej mowy, która może sprawiać wrażenie zimnej i zdystansowanej. Zamiast tego należy zrównoważyć wyrazy empatii z powodami do nadziei i otwarcie mówić o trudnych uczuciach. Pamiętaj, że komunikacja jest procesem ciągłym i może wymagać kilkukrotnego powtórzenia komunikatu, aby uzyskać pożądany efekt.

Komunikując się z pracownikiem w sprawie zwolnienia, bądź wrażliwy na jego uczucia. Nieumiejętne przeprowadzenie zwolnienia może doprowadzić do zrażenia pozostałych pracowników, wszczęcia postępowania sądowego i sparaliżowania firmy. Zachowaj przejrzystość i uczciwość procesu, a będziesz na dobrej drodze do godnego odejścia dla wszystkich.

Uczyń przejście tak gładkim, jak to tylko możliwe

Nigdy nie jest łatwo powiedzieć pracownikowi, że jest zwalniany, ale jest kilka kroków, które możesz podjąć, aby uczynić to przejście tak gładkim, jak to tylko możliwe. Po pierwsze, podkreśl, że zwolnienie nie jest winą pracownika. Każda rozmowa jest inna, więc użyj swojego najlepszego osądu. Na przykład, możesz chcieć zatrzymać kluczowych pracowników na okres przejściowy, ponieważ osoby te mogą posiadać cenną wiedzę instytucjonalną. Możesz też zatrzymać na razie trzech programistów, ale oczekujesz, że przejmą oni nowe obowiązki.

Po drugie, weź pod uwagę uczucia swojego pracownika. Postaraj się przewidzieć, jak zareagują na usłyszane wiadomości. Najlepiej unikać wszelkich komentarzy poza scenariuszem, takich jak omawianie powodów zwolnienia lub tego, czy osiągali słabe wyniki. Zamiast tego pamiętaj, aby na początku spotkania nawiązać do punktów swojej wiadomości.

Po trzecie, upewnij się, że odchodzący pracownik rozumie znaczenie zmiany. Na przykład, może on potrzebować zachęt i premii za utrzymanie w pracy, co zmniejszy prawdopodobieństwo odejścia z pracy. Jeśli nie zostaną ponownie zatrudnieni, wielu pracowników będzie szybko rezygnować z pracy, gdy usłyszą o zwolnieniu. Odprawa może być dla nich zachętą do pozostania, a nawet może pomóc im w znalezieniu nowej pracy.

Podczas gdy kluczowe jest zachowanie profesjonalizmu i szacunku, istotne jest również, aby uczynić przejście tak łatwym, jak to tylko możliwe. Mówiąc pracownikowi o zwolnieniu, pamiętaj, aby przekazać mu swoją wdzięczność i uznanie dla jego pracy. Szczery gest wdzięczności przejdzie długą drogę do wzbudzenia zaufania w pracowniku. Ponadto, możesz podać mu datę spotkania z potencjalnym pracodawcą na dzień powszedni.

Po określeniu liczby zwolnień można zdecydować, które stanowiska zostaną zlikwidowane, a ilu pracowników zostanie zatrzymanych na okres przejściowy. Wybierając członków zespołu, weź pod uwagę umiejętności i zaangażowanie każdej osoby. Weź również pod uwagę ich wynagrodzenie i długość zatrudnienia.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też