Jak funkcjonuje klauzula poufności w umowie o pracę?

Avatar
Jest całkiem możliwe, że w pewnym momencie swojego życia zawodowego musiałeś/ musiałaś podpisać klauzulę poufności w umowie o pracę, ale czym dokładnie są te klauzule, co oznaczają i czy zawsze konieczne jest zawarcie klauzuli poufności w umowie? W tym artykule udzielimy odpowiedzi na te i inne pytania związane z klauzulami poufności.

Czym jest klauzula poufności?

Klauzula poufności jest instrumentem prawnym, który firmy mogą wykorzystać, poprzez zawarcie ich w umowach o pracę, do ochrony i obrony swoich najbardziej wrażliwych informacji przed ewentualnym wyciekiem ze strony pracowników. Klauzula poufności jest więc elementem umowy o pracę, w którym pracownik zobowiązuje się do nieujawniania informacji uznanych przez firmę za poufne lub wrażliwe.

Przy wielu okazjach możemy ją spotkać jako klauzulę poufności i zakazie konkurencji, ponieważ poufność informacji o firmie jest ściśle związana z uniemożliwieniem konkurentom poznania różnych aspektów firmy, takich jak jej know-how, własność przemysłowa i/lub intelektualna, klienci, dostawcy itp. Z tego powodu oraz w celu uniemożliwienia byłemu pracownikowi ujawnienia tego typu wrażliwych informacji, tego typu klauzula jest umieszczana w umowach o pracę.

Co oznacza dla pracownika podpisanie klauzuli poufności?

Oprócz konieczności przestrzegania obowiązku zachowania poufności, podpisanie klauzuli poufności wiąże się zazwyczaj z rekompensatą finansową, zwłaszcza gdy wykracza ona poza stosunek pracy oraz, gdy występuje razem z umową o zakazie konkurencji, która może uniemożliwić byłemu pracownikowi pracę w konkurencyjnych firmach.

Konsekwencje nieprzestrzegania klauzul poufności

Nieprzestrzeganie klauzuli poufności może mieć konsekwencje dla pracownika lub byłego pracownika, choć będą one różne w zależności od tego, kiedy obowiązek poufności zostanie naruszony.

Jeśli pracownik naruszy to, co zostało zapisane w klauzuli i ujawni wrażliwe informacje spółki, może zostać ukarany przez spółkę, a nawet doprowadzi to do zwolnienia dyscyplinarnego.

Gdy ujawnienie informacji wrażliwych nastąpi po ustaniu stosunku pracy, ale w okresie określonym w klauzuli poufności, firma może podjąć wobec byłego pracownika wszelkie działania prawne, jakie uzna za stosowne, np. pozew i żądanie odszkodowania. Niezależnie od tego czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, adwokaci Elbląg pomogą Ci w Twoim indywidualnym przypadku związanym z klauzulą poufności. 

Oczywiście w obu przypadkach konieczne jest wykazanie i udowodnienie za pomocą ważnych i wiarygodnych dowodów, że pracownik, lub były pracownik ujawnił lub udostępnił informacje poufne osobom trzecim i że spowodowało to szkodę dla firmy.

Treść klauzuli poufności

Klauzula poufności powinna zawierać i określać:

  • Jakie informacje są uznawane za poufne (nie wszystkie informacje mogą być tajne, dlatego należy określić, jakie informacje firma uznaje za tajne).
  • Czas trwania zobowiązania do zachowania poufności (czy jest ono ograniczone do czasu trwania stosunku pracy, czy też przedłużone na dłuższy okres, z określeniem na jak długo – najczęściej 2 lata).
  • Przechowywanie urządzeń firmowych, które mogą zawierać informacje poufne i że nie będą one używane poza obowiązkami służbowymi.
  • Nie będą wykonywane żadne kopie na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej ani w chmurze prywatnej pracownika (jeśli taka istnieje) informacji uznanych za poufne.

Ograniczenia klauzuli poufności

Możemy powiedzieć, że nie ma żadnych ograniczeń dla klauzuli poufności, dotyczących tego, które informacje są uznawane przez spółkę za poufne lub wrażliwe, chyba że pracownik jest zobowiązany do przekazania informacji poufnych na polecenie organu ścigania lub administracyjnego, tj. pracownik jest zobowiązany do przekazania informacji na mocy nakazu sądowego w ramach dochodzenia.

Tekst promocyjnyZobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też