Jaką firmę otworzyć po Szkole Zarządzania Zasobami Ludzkimi?

Avatar

Po ukończeniu szkoły zarządzania zasobami ludzkimi, będziesz miał możliwość realizowania wielu różnych opcji kariery. Należą do nich zarządzanie odszkodowaniami i świadczeniami, zasoby ludzkie, koordynator szkoleń i wiceprezes. Poniżej znajduje się przegląd niektórych z najlepszych programów. Szkoła z wydziału o międzynarodowej renomie i silnej sieci absolwentów jest doskonałym wyborem. Jeśli rozważasz stopień zarządzania zasobami ludzkimi, sprawdź te najlepsze szkoły dla swojego stopnia.

Ścieżki kariery w zasobach ludzkich

Ścieżki kariery w zarządzaniu zasobami ludzkimi obejmują rozwój umiejętności niezbędnych do wspierania wysiłków firmy w zakresie zasobów ludzkich. Obejmuje to wspieranie pozytywnej obecności, spójności i niezawodności w miejscu pracy. Kluczowa jest również umiejętność pracy w zespole. Specjaliści ds. zasobów ludzkich muszą również rozwijać swoje myślenie strategiczne, zaangażowanie w ciągłe uczenie się i powiązania.

W ostatnich latach dziedzina zasobów ludzkich uległa dramatycznej ewolucji. Rewolucja przemysłowa przyniosła wielkie fabryki, które wyparły chałupnictwo i stworzyły ogromne siły robocze. Te nowe gałęzie przemysłu przyniosły ze sobą napływ imigrantów. Imigranci ci dostarczyli dużej liczby nowych pracowników dla firm. Zmiany te przyniosły zmiany w środowisku pracy, jak również w charakterze pracy. Dzięki ulepszonym systemom produkcji i sprzętowi elektrycznemu możliwe stało się wykonywanie bardziej niebezpiecznych prac. W odpowiedzi na to nowe środowisko pracy powstały związki zawodowe.

Stanowiska w dziale kadr na poziomie początkowym zazwyczaj wymagają posiadania tytułu licencjata. Większość specjalistów ds. zasobów ludzkich wybiera specjalizację z zakresu biznesu lub zasobów ludzkich, ale niektóre kierunki są równie przydatne w tej dziedzinie. Kursy z psychologii lub komunikacji mogą pomóc w zrozumieniu ludzi i skutecznej komunikacji. Dodatkowo, zajęcia z rachunkowości lub finansów mogą być przydatne. MBA jest również pomocne w przypadku wyższych stanowisk.

Dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi jest rozległa i obejmuje stanowiska, które dotykają wszystkich aspektów życia pracownika. Znalezienie niszy w tej dziedzinie może wymagać trochę eksperymentowania. Znalezienie zadań, które Cię interesują i uzupełniają Twoje cele, doprowadzi Cię do idealnej ścieżki kariery. Niektóre ścieżki kariery w obszarze HR obejmują objęcie stanowiska Chief People Officer, Chief Happiness Officer lub Chief Listening Officer.

Jako specjalista ds. zasobów ludzkich, powinieneś szukać stanowiska, które wykorzystuje Twoje wykształcenie, szkolenie i doświadczenie. Stanowiska te charakteryzują się wysokim wynagrodzeniem pieniężnym, zadowoleniem z pracy i potencjałem kariery. Powinieneś szukać możliwości w swojej obecnej firmie lub w firmie o podobnym charakterze. Dobrym pomysłem jest również rozważenie wszelkich dostępnych opcji telepracy i elastycznych godzin pracy. Możesz nawet znaleźć stanowisko, które wymaga mniejszej liczby godzin i większej różnorodności niż Twoje obecne.

HRBP mogą awansować na wyższe stanowisko, znane również jako VP of HR w dużych organizacjach. Na tym stanowisku wykorzystuje się wiedzę biznesową, aby poprowadzić firmę w kierunku sukcesu. Doradza również biznesowi w zakresie polityki i praktyk HR.

Obowiązki koordynatora szkoleń

Do obowiązków koordynatora szkoleń należy opracowywanie materiałów szkoleniowych i planowanie zajęć. Ponadto, koordynatorzy szkoleń muszą być biegli w wystąpieniach publicznych i umiejętnościach prezentacji. Od koordynatorów szkoleń oczekuje się co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie zasobów ludzkich. Koordynatorzy szkoleń muszą również posiadać wiedzę na temat aktualnych technik szkoleniowych. Z tego powodu specjaliści ds. zasobów ludzkich powinni posiadać tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie zasobów ludzkich.

Obowiązki koordynatora szkoleń obejmują określanie potrzeb szkoleniowych firmy i projektowanie programów szkoleniowych zarówno dla pracowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Osoby te udzielają również informacji zwrotnych i monitorują wyniki szkoleń. Niektórzy koordynatorzy szkoleń pracują dla niezależnych wykonawców, podczas gdy inni pracują dla działu zasobów ludzkich firmy. Mogą oni również prowadzić wewnętrzną rekrutację lub testować nowych pracowników pod kątem konkretnych programów szkoleniowych. Ponadto mogą oni certyfikować pracowników, którzy ukończyli programy szkoleniowe.

Dziedzina zasobów ludzkich jest szybko rozwijającą się karierą, z przewidywanym wzrostem zatrudnienia o 22% w ciągu następnej dekady. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na wyszkolony personel, dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jest najlepszym przygotowaniem do zatrudnienia w tej dziedzinie. Podczas gdy gospodarka się poprawia, nowe przepisy obciążają dziedzinę zasobów ludzkich.

Koordynator szkoleń powinien zapewnić, że szkolenia są dostosowane do celów strategicznych firmy. Szkolenia muszą przenosić się bezpośrednio na umiejętności i zdolności pracowników. Plan strategiczny HR i analiza stanowisk pracy mogą pomóc w określeniu, jakie szkolenia są potrzebne. Na przykład, przedstawiciel obsługi klienta może potrzebować szkolenia w zakresie przyjmowania zamówień, przeprowadzania analizy potrzeb klienta i korzystania z oprogramowania do śledzenia wydatków. Ponadto, pracownicy muszą poznać procedury bezpieczeństwa i style komunikacji.

Koordynatorzy szkoleń często pracują w dużych organizacjach. Opracowują materiały szkoleniowe i ułatwiają wprowadzanie nowych pracowników. Przeprowadzają również oceny i ewaluacje po szkoleniu. Nadzorują także tworzenie specjalistycznych programów szkoleniowych i zarządzają bazą danych o szkoleniach.

Obowiązki menedżera ds. wynagrodzeń i świadczeń

Jako menedżer ds. wynagrodzeń i świadczeń będziesz odpowiedzialny za ustalanie pakietów wynagrodzeń dla różnych pracowników. Wymaga to wysokiego poziomu umiejętności analitycznych oraz znajomości polityki i przepisów prawnych. Twoja praca będzie obejmować ocenę obecnych programów i opracowywanie nowych, zapewniając, że spełniają one przepisy prawne i są konkurencyjne w stosunku do standardów branżowych. W ramach swoich obowiązków będziesz również pomagał zespołowi HR w działaniach rekrutacyjnych i programach wellness dla pracowników.

Obowiązki menedżera ds. wynagrodzeń i świadczeń różnią się w zależności od firmy. Duże firmy zwykle zatrudniają więcej kierowników ds. wynagrodzeń i świadczeń. Do ich obowiązków należy tworzenie i monitorowanie programów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz utrzymywanie kosztów w zgodzie z celami organizacji. Prowadzą również badania dotyczące planów wynagrodzeń i świadczeń innych firm oraz analizują statystyki rynku pracy. Będziesz musiał zrozumieć, jakie świadczenia zaoferować pracownikom, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.

Jako menedżer ds. wynagrodzeń i świadczeń będziesz koordynować działania z rekruterami, menedżerami ds. zasobów ludzkich i innymi specjalistami ds. zasobów ludzkich w celu opracowania programu wynagrodzeń i świadczeń, który spełnia cele i założenia firmy. Będziesz również współpracował z zewnętrznymi partnerami w zakresie świadczeń i zapewnisz zgodność z przepisami stanowymi i federalnymi. Oprócz współpracy z zespołami HR, będziesz koordynować działania z innymi działami i wydawać zalecenia dotyczące pakietów wynagrodzeń.

Menedżer ds. wynagrodzeń i świadczeń nadzoruje plan wynagrodzeń organizacji, monitoruje branżowe stawki płac i dokonuje lustracji planów świadczeń pracowniczych. Do innych obowiązków należy przygotowywanie szczegółowych opisów stanowisk pracy oraz zarządzanie podległym personelem. Będziesz również odpowiedzialny za prowadzenie konferencji kierowniczych i rozwiązywanie skarg pracowników. Twoje obowiązki w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami mogą również obejmować pisanie planu wynagrodzeń i świadczeń.

Menadżerowie ds. wynagrodzeń i świadczeń zazwyczaj potrzebują tytułu licencjata w pokrewnej dziedzinie, takiej jak księgowość lub biznes. Certyfikaty z zakresu zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami są powszechnie uznawane i są dobrym sposobem na zademonstrowanie swojego zaangażowania w ten zawód. Wielu pracodawców przychylnie patrzy na osoby, które zdobyły profesjonalne certyfikaty w tej dziedzinie. The HR Certification Institute i Society for Human Resource Management to dwie główne organizacje, które oferują programy certyfikacyjne w zakresie zarządzania odszkodowaniami i świadczeniami. Niektóre z bardziej zaawansowanych certyfikatów wymagają kilku lat doświadczenia.

Jako kierownik ds. odszkodowań i świadczeń po szkole HRM, będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie programu odszkodowań i świadczeń w organizacji. Twoje wynagrodzenie będzie się różnić w zależności od opisu stanowiska menedżera ds. odszkodowań i świadczeń. Menedżerowie ds. wynagrodzeń i świadczeń w górnych 10 procentach zarabiają ponad 172 017 dolarów rocznie.

Obowiązki wiceprezesa ds. zasobów ludzkich

Jako wiceprezes ds. zasobów ludzkich w s biznesie, będziesz odpowiedzialny za wdrażanie polityki i procedur HR oraz nadzorowanie zgodności z prawem pracy, polityką EEO, rekompensatami i wymogami dotyczącymi wypłat. Jako wiceprezes ds. zasobów ludzkich będziesz również zajmować się kwestiami związanymi z wydajnością pracowników, w tym działaniami dyscyplinarnymi, wypowiedzeniami i zwolnieniami. W przeciwieństwie do kierownika ds. zasobów ludzkich, wiceprezes ds. zasobów ludzkich musi przestrzegać przepisów regulujących poufność i zgodność z przepisami.

Rola wiceprezesa ds. zasobów ludzkich jest krytyczna. Osoba ta nadaje strategiczny kierunek działowi kadr i jest odpowiedzialna za wdrażanie polityki rekrutacji i zatrzymywania pracowników. Zarządzają również budżetami działu, zarządzają poziomem zatrudnienia oraz opracowują strategie HR wspierające biznes. Ponadto oczekuje się od nich, że będą monitorować kluczowe wskaźniki efektywności organizacji, udzielać wskazówek pracownikom i pomagać firmie w realizacji jej celów.

Wiceprezes ds. zasobów ludzkich jest kluczowym członkiem zespołu wykonawczego firmy. Często podlega CEO lub innym dyrektorom wykonawczym. Odpowiada za ogólny kierunek rozwoju działu zasobów ludzkich i zapewnia, że wszyscy członkowie kadry kierowniczej mają jasne zrozumienie strategii i misji organizacji. Wiceprezes ds. zasobów ludzkich ściśle współpracuje z innymi członkami kierownictwa organizacji i jest osobą kontaktową w przypadku wszelkich problemów i zapytań pracowników.

Jako profesjonalista HR, kluczowe jest dążenie do uzyskania tytułu magistra w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ten stopień pomoże Ci zrozumieć złożone tematy, które składają się na tę karierę. Na przykład dowiesz się o stosunkach pracy, prawie pracy, etyce, odszkodowaniach i rozwoju zawodowym. Zdobędziesz również bardziej zaawansowane umiejętności w zakresie zarządzania organizacją. Dodatkowo, członkostwo w organizacji promującej zarządzanie zasobami ludzkimi przyniesie Ci korzyści w poszukiwaniu pracy. Członkostwo pomoże Ci również budować swoją sieć zawodową i sprawi, że będziesz na bieżąco z trendami i zmianami.

Obowiązki wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w firmie do otwarcia po szkole zarządzania zasobami ludzkimi mogą obejmować zakres od administrowania polityką i świadczeniami do nadzorowania administracji świadczeń pracowniczych. Możesz również mieć obowiązki związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, prowadzeniem kontroli referencji i organizowaniem kontroli tła. Rola menedżera ds. zasobów ludzkich różni się w zależności od wielkości i typu organizacji.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też