Jaki biznes otworzyć po szkole górniczej?

Avatar
Jaki biznes otworzyć po szkole górniczej?

Po ukończeniu szkoły górniczej będziesz musiał zastanowić się, co zrobić ze swoim wykształceniem górniczym. Znajdziesz tu kilka możliwości. Jedną z nich jest otwarcie firmy górniczej. Możesz też kontynuować edukację w pokrewnej dziedzinie. Na szczęście, przemysł górniczy szybko się rozwija.

Przyszłość edukacji górniczej

Pomimo boomu na specjalistów w dziedzinie górnictwa, obecny krajobraz edukacji górniczej nie przygotowuje odpowiednio swoich absolwentów do rynku pracy. Absolwenci są często niedostatecznie przygotowani w takich dziedzinach jak przywództwo i socjologia. Ponadto przemysł górniczy w coraz większym stopniu wpływa na CSR i relacje ze społecznością, a studenci nie są do tego odpowiednio przygotowani. Ostatnie badanie przeprowadzone przez firmę Swann wykazało, że wielu absolwentom brakuje odpowiednich umiejętności, gdy wchodzą na rynek pracy.

Aby rozwiązać ten problem, Stowarzyszenie Profesorów Górnictwa (SOMP) podjęło badanie mające na celu opracowanie ram dla szkolenia przyszłych absolwentów inżynierii górniczej. Wstępne ustalenia wskazują na potrzebę włączenia większej ilości przedsiębiorczości do przyszłych programów. Silny nacisk na innowacje będzie konieczny, aby zapewnić, że operacje górnicze nadal będą spełniać potrzeby społeczeństwa.

Zmiana programu nauczania górnictwa będzie wymagała znacznych inwestycji, czasu i personelu. Ponadto, programy nauczania muszą uwzględniać najnowsze osiągnięcia technologiczne. Nowe metody pracy, takie jak zdalnie sterowane maszyny, będą wymagały nowych umiejętności. W związku z tym inżynier górnictwa przyszłości będzie musiał być elastyczny i umieć dostosować się do nowego środowiska.

Firmy górnicze będą musiały prowadzić otwarty dialog z pracownikami, aby dostosować się do ciągle zmieniających się technologii i praktyk. Będą musiały konkurować z branżą IT, rządami i związkami zawodowymi, aby przyciągnąć największe talenty. Ponadto, będą musiały znaleźć sposób na udane przejście obecnych pracowników do nowych ról. I będą musiały przekwalifikować obecnych pracowników do wykonywania nowych czynności.

Aby osiągnąć ten cel, Uniwersytet Chalmers współpracował z Uniwersytetem RWTH Aachen i Instytutem Zaawansowanych Technologii Górniczych w Niemczech w celu opracowania programu nauczania inżynierii górniczej CDIO. Edukacja CDIO włącza zasady przedsiębiorczości do edukacji w zakresie inżynierii górniczej. W ten sposób studenci mogą zdobyć praktyczne doświadczenie, które jest im potrzebne do poznania branży.

Istnieje wiele korzyści z edukacji górniczej. Przemysł górniczy generuje wiele miejsc pracy i zapewnia bezpieczeństwo społeczności. Oprócz tego, że jest dobrym źródłem wykwalifikowanej siły roboczej, programy edukacji górniczej mogą również pomóc społecznościom w oczyszczeniu opuszczonych kopalni. Jest to również ważny sposób promowania świadomości ekologicznej i odpowiedzialnego kształtowania polityki. Jeśli chcemy zapewnić przyszłość górnictwa w Arizonie, musimy edukować więcej osób na temat wpływu górnictwa na środowisko.

Dwupartyjna ustawa o szkołach górniczych zapewniłaby 10 milionów dolarów dla szkół górniczych w celu rekrutacji większej liczby studentów, utworzenia nowych grup badawczych i pomocy we wdrażaniu nowych technologii. Wspierałaby ona również krytyczne poszukiwania minerałów. Obejmowałoby to również rozwój technologii rekultywacji. Jeśli ta ustawa przejdzie, College of Mining and Geological Engineering na Uniwersytecie w Arizonie byłby dobrze przygotowany do ubiegania się o taką dotację.

Oprócz podnoszenia umiejętności górniczych, edukacja górnicza powinna również promować przedsiębiorczość. Ostatnie warsztaty przeprowadzone przez School of Mining Engineering na University of Witwatersrand miały na celu przeprojektowanie programu nauczania i obejmowały wkład ze strony środowiska akademickiego i przemysłu. Warsztaty podkreśliły integrację badań, edukacji i transferu. Inicjatywa ta stworzyła również przestrzeń, w której studenci mogą angażować się w badania i stosować swoją wiedzę.

Ewolucja technologii będzie nadal zmieniać sposób prowadzenia wydobycia. Zaawansowana analityka danych, sztuczna inteligencja i inteligentne czujniki pomogą firmom górniczym poprawić bezpieczeństwo i wydajność. W ostatecznym rozrachunku te postępy sprawią, że górnictwo stanie się zawodem tak samo bezpiecznym jak każdy inny. Jest to wysoce satysfakcjonująca kariera i pomoże społecznościom prosperować w dłuższej perspektywie.

Przemysł górniczy coraz częściej spotyka się z zapotrzebowaniem na wyspecjalizowanych inżynierów ds. odpadów przeróbczych. W związku z tym edukacja w tej dziedzinie musi spełniać rosnące wymagania firm górniczych. Ponadto musi obejmować specjalistyczne kursy i rozwój zawodowy dla praktykujących inżynierów. Co więcej, dziedzina ta wymaga ukierunkowanego kształcenia na poziomie absolwenta.

Kariera po edukacji górniczej

Kariera po edukacji górniczej jest rosnącym obszarem wiedzy, a perspektywy pracy dla inżynierów górniczych są obiecujące. Według Bureau of Labor Statistics, przewiduje się, że zatrudnienie inżynierów górnictwa wzrośnie o 4 procent od 2020 do 2030 roku. Inżynierowie górniczy są również dobrze opłacani: mediana rocznego wynagrodzenia wynosi 97 090 USD. Na University of Nevada, Reno, inżynierowie górniczy mogą zdobyć tytuł Honors College, który pomaga im zmaksymalizować ich indywidualne dary i pogłębić ich zdolności do transformacyjnego wpływu społecznego.

Wiele zawodów górniczych wymaga ukończenia szkoły średniej, ale istnieje kilka opcji dostępnych dla osób bez dyplomu. Niektóre z nich wymagają od kandydatów zdania egzaminu General Educational Development (GED), który obejmuje pięć przedmiotów. Inne opcje obejmują program Prior Learning Assessment and Recognition (PLAR), który może przekształcić doświadczenie życiowe w kredyty akademickie.

Inżynierowie górniczy pracują w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie eksploracji, geologii, metalurgii i nauk środowiskowych. Są odpowiedzialni za przekształcanie zasobów mineralnych w produkty, jak również za rozwój i zarządzanie operacjami górniczymi. Odpowiadają również za ocenę wpływu na środowisko, mapowanie złóż, wybór sprzętu oraz nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kariera w przemyśle górniczym wymaga połączenia edukacji, szkolenia i doświadczenia. Niektóre zawody wymagają szkolenia w miejscu pracy, inne – kursów uniwersyteckich i certyfikatów zawodowych. Zdobycie niezbędnego wykształcenia i szkolenia może otworzyć wiele stanowisk na poziomie podstawowym. Ponadto, szkolenia te mogą również pomóc osobom poszukującym pracy w rozwoju kariery. W przemyśle górniczym dostępnych jest ponad 120 różnych karier, z których każda wymaga określonego szkolenia i wykształcenia.

Zarobki w przemyśle górniczym różnią się znacznie, ale niedawni absolwenci inżynierii górniczej mogą oczekiwać, że zarobią średnio 72 088 USD rocznie. Ta średnia pensja różni się w zależności od doświadczenia i specjalizacji, którą wybierzesz. Ci z umiejętnościami komputerowymi i certyfikatami bezpieczeństwa mogą być w stanie zarobić więcej niż ci, którzy nie mają doświadczenia w tej dziedzinie.

Oczekuje się, że w najbliższej dekadzie rynek pracy dla inżynierów górnictwa i geologii będzie rósł umiarkowanie. Oczekuje się około 500 nowych otwarć rocznie. Jednak większość z tych stanowisk zostanie wypełniona przez zastąpienie obecnych pracowników i osób opuszczających siłę roboczą. Do wykonywania zawodów zawodowych niezbędny jest stopień licencjata.

Osoby posiadające wykształcenie kierunkowe mogą być zainteresowane studiowaniem inżynierii mineralnej, dziedziny, która stosuje nowoczesną naukę do badania i eksploracji złóż mineralnych. Dziedzina ta obejmuje górnictwo, geologię i geofizykę. Ta ostatnia wymaga szerokiej wiedzy na temat powierzchni ziemi i złóż mineralnych na danym obszarze.

Inżynierowie górniczy są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu wydobycia. Pomagają w planowaniu i prowadzeniu kopalni, opracowują sprzęt i nadzorują operacje przetwarzania minerałów. Dla osób zainteresowanych tą dziedziną ważne jest, aby w szkole średniej uczęszczać na kursy z nauk ścisłych i matematyki. Pomoże to w głębszym zrozumieniu, jak działa przemysł górniczy.

Chociaż oczekuje się, że zatrudnienie w górnictwie będzie spadać, nadal jest wiele wolnych miejsc pracy. Wzrost gospodarki doprowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na surowce. Pomimo tego, postęp technologiczny zwiększy wydajność i zmniejszy zapotrzebowanie na górników. Ponadto branża będzie potrzebowała pracowników, którzy zastąpią tych, którzy odejdą z branży.

Uzyskanie stopnia inżyniera górniczego może być lukratywnym wyborem kariery. Absolwenci programu będą zarabiać dobrą pensję początkową i mają doskonałe możliwości awansu. Kierunki studiów są różne, ale absolwenci zazwyczaj znajdują kariery w górnictwie skalnym, górnictwie węglowym, zarządzaniu budową w kopalni odkrywkowej i podziemnej oraz materiałach przemysłowych i kruszywach.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też