Jaką wybrać szkołę po zawodówce

Avatar
Jaką wybrać szkołę po zawodówce? Jakie są możliwości po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej! Szkoły dla dorosłych i kursy zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych!
Jaką wybrać szkołę po zawodówce

Wiele osób decyduje się na ukończenie szkoły zawodowej. Tego typu szkoły stanowią idealne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu. Niemniej po jej ukończeniu, wiele osób szukać również szkół, które znacznie bardziej mogłyby podnieść ich kwalifikację. Tak więc jaką szkołę wybrać po zawodówce?

Szkoły po zawodówce- jakie są możliwości?

Wiele osób błędnie uważa, że ukończenie szkoły zawodowej całkowicie zamyka im przysłowiowe drzwi do rozpoczęcia kariery w innym zawodzie lub do kontynuacji wykształcenia. Niemniej jednak warto uświadomić sobie, że zawodówka to tak naprawdę nie koniec świata, a jej ukończenie z pewnością nie pozbawi nas innych możliwości. Warto zauważyć również, że uczniowie po szkole zawodowej, zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mają możliwość na przejście do szkoły licealnej, a także kontynuowanie swojej nauki wraz z przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Tak więc jasno wynika z tego, że szkoły zawodowe nie ograniczają żadnych możliwości na dalsze kontynuowanie edukacji. Warto w tym momencie zaznaczyć, że absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, może kontynuować swoją ścieżkę edukacji zarówno w technikum jak i w standardowym, trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Co ciekawe w żadne sposób nie jest on zobowiązany do rozpoczynania swojej edukacji od początku i nie musi powtarzać sześcioletniego okresu kształcenia na żadnym z tych poziomów. Do jakich jeszcze możliwości uprawnia ukończenie szkoły zawodowej? Otóż absolwent, który posiada niezbędne dokumenty potwierdzające ukończenie z pozytywnym wynikiem zasadniczej szkoły zawodowej może przystąpić do kontynuacji swojej edukacji w liceum od klasy drugiej. Warto jednak pamiętać, że ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej nie wiąże się z podejściem do egzaminu dojrzałości, którzy uczniowie piszą na ostatnim, trzecim roku swojej edukacji w liceum. W związku z tym niezbędne jest ukończenie liceum lub wspomnianego już wcześniej technikum, by posiadać dyplom zdobycia średniego wykształcenia.

Jaką wybrać szkołę po zawodówce?

Okazuje się, że ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, daje o wiele większe możliwości. Osoby, które są absolwentami popularnych zawodówek mogą skorzystać z niezwykle szerokiej oferty kursów dla dorosłych. Wówczas nie tylko mogą oni kontynuować naukę, zgodnie ze swoim zawodem, a tym samym podnieść zdobyte już wcześniej kwalifikacje, ale mogą oni również zdecydować się na całkiem inne kursy oraz praktyki, które pozwolą im zdobyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu, który nie był bezpośrednio związany z ich ścieżką edukacji. To jednak jeszcze nie wszystko, gdyż swoją działalność szeroko propagują również różnego rodzaju szkoły dla dorosłych, które również mogą przygotować absolwentów zawodówek do wykonywania całkiem innego zawodu, niż tego który uczuli się przez okres zasadniczej szkoły zawodowej. Co więcej, tego typu szkoły pomogą również uzupełnić ewentualne braki w edukacji i umożliwiają one studiowanie jednego lub kilku wybranych przedmiotów. Warto więc zdać sobie sprawę, że ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej pod żadnym pozorem nie zamyka nam drzwi do dalszej edukacji, a także do dalszego rozwoju kariery bądź całkowitej zmiany jej ścieżki. Dzięki szkołom dla dorosłych, można nie tylko znacznie podnieść swoje kwalifikacje, ale także uzyskać nowe, które aktualnie są najbardziej pożądane na rynku pracy. Warto więc w pierwszej kolejności dokładnie przejrzeć, jakie zawody obecnie cieszą się największym zainteresowaniem i popytem na rynkach pracy, a następnie wybrać dla siebie odpowiednie kursy lub programy nauczania, które w między czasie będą zgodne z naszymi własnymi zainteresowaniami i przekonaniami. Pamiętajmy, że po zawodówce możliwości jest naprawdę wiele.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też