Ratownik medyczny zarobki – sprawdź, ile zarabia w 2022 r

antoni
Praca w ratownictwie medycznym cieszy się dużym powodzeniem – między innymi dlatego, że jest pełna emocji oraz dobrze płatna. Chciałbyś poznać, czym zajmuje się ratownik medyczny, zarobki w tej branży oraz inne szczegóły? Zapraszamy do artykułu!
ratownik medyczny zarobki

Ratownik medyczny to najczęściej osoba, która jako pierwsza pojawia się na miejscu wypadku. Do jego obowiązków należy udzielenie pierwszej pomocy rannym osobom oraz pełnienie dyżurów w zespołach ratownictwa. Od roku 2011 wszyscy kierowcy karetek muszą zdobyć uprawnienia ratownika medycznego – dotyczy to także policjantów, ratowników górskich i wodnych, strażaków oraz wiele innych osób wykonujących zawody medyczne. Jeśli chodzi o profesję, jakim jest ratownik medyczny, zarobki w tej branży cały czas rosną, co zachęca młodych ludzi do zdobywania niezbędnych umiejętności i pracy w tym zawodzie.

Jak zostać ratownikiem medycznym – niezbędne wykształcenie

Obecnie, aby zostać ratownikiem medycznym, nie wystarczy już średnie wykształcenie. Dawniej w zawodzie tym można było pracować po ukończeniu nauki w publicznej lub niepublicznej szkole policealnej. Aktualnie wymagana jest bardziej złożona ścieżka edukacji, która obejmuje zdobycie tytułu licencjata lub magistra na kierunku ratownictwa medycznego oraz odbycie półrocznych praktyk w dedykowanej do tego placówce. Konieczne jest też przystąpienie do egzaminu z ratownictwa medycznego, czyli PERM. Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministerstwa zdrowia obejmuje on tematy takie jak chirurgia, pediatra, choroby wewnętrzne, medyczne czynności ratunkowe, pierwsza pomoc, psychiatra i psychologia czy medycyna katastrof.

Ratownik medyczny – jak wygląda jego praca?

Praca ratownika medycznego jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia. W zawodzie tym powinny pracować osoby, które chcą pomagać innym oraz są odporne na stres. Ratownik musi mieć dużą wiedzę oraz umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. W zespołach ratownictwa medycznego pożądane są osoby opanowane, dobrze zorganizowane oraz silne psychicznie. Niezbędne jest też ukończenie studiów i zdanie państwowego egzaminu, co pokazuje, że przyszli ratownicy muszą też łatwo przyswajać wiedzę.

Ratownik medyczny zarobki

Tematy związane z pensją ratowników medycznych cały czas pojawiają się w mediach i stanowią przedmiot gorącej debaty. Nic dziwnego, wiele osób uważa, że wynagrodzenia w tej branży nie oddają w pełni stresu, wysiłku i odpowiedzialności. Od czego zależy średnia pensja w pogotowiu ratunkowym? M.in. od rodzaju umowy. Duże znaczenie ma również poziom wykształcenia pracownika, liczba przepracowanych godzin, staż pracy oraz lokalizacja. W przeciwieństwie do innych zawodów, miesięczne wynagrodzenia ratowników w Polsce nie są jednolite. Według luźnych statystyk najlepsza średnia krajowa przypada personelowi mieszkającemu na terenie Małopolski, Wielkopolski i Śląska. Natomiast ratownicy zarabiają mniej w województwie podlaskim i podkarpackim.

Ile zarabia ratownik medyczny w 2021?

Zastanawiasz się nad zdobyciem kwalifikacji ratownika medycznego i jesteś ciekawy, ile można zarobić w tym zawodzie? Według luźnych statystyk średnia pensja miesięczna ratowników wynosi około 3910 zł brutto. Jednak około 30% ankietowanych deklaruje, że zarabia mniej niż 3200 zł brutto, natomiast kolejne 25% ankietowanych zarabia więcej niż średnia podstawowa – nawet powyżej 4720 zł brutto.

Płace ratowników medycznych ustalane przez ministerstwo zdrowia

Do określania wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych służy specjalna ustawa. Przez wiele lat jednak ratownicy medyczni pracowali na indywidualnych kontraktach, a nie na stałych umowach o pracę. Zmieniło się to pod koniec 2021 r, kiedy osoby pracujące na tym stanowisku zostały przypisanie do zaszeregowanych grup zawodowych – a nie jak to było wcześniej, określane jedynie jako wykonujący inny zawód medyczny.

Ratownik medyczny zarobki, a współczynnik pracy

W nowej ustawie dotyczącej wynagrodzeń ratowników medycznych pojawia się hasło takie jak współczynnik pracy. Aby poznać wysokość miesięcznej wypłaty, jego wartość trzeba pomnożyć przez kwotę bazową. Natomiast wysokość kwoty bazowej to nic innego, jak miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ustalane przez Główny Urząd Statystyczny. W praktyce oznacza to, że na obecne zarobki w szpitalnych oddziałach ratunkowych ma wpływ średnia krajowa płac z poprzedniego roku.

Podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku

Według aktualnych przepisów, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., zarobki ratownika medycznego wynoszą 5322 zł brutto miesięcznie. Regulacje te dotyczą jednak głownie osób, które pracują na etat. W przypadku innych umów, na przykład cywilnoprawnych, to strony określają warunki. Stawki godzinowe zazwyczaj oscylują w okolicy 25-40 zł na godzinę brutto. Aktualny system finansowania w zespołach ratowników medycznych bazuje na tzw. dobokaretkach.

Zespół specjalistyczny S i podstawowy P – ile może zarobić?

W polskim systemie ratownictwa medycznego wyróżnić można dwa rodzaje zespołów. Jednym jest zespół specjalistyczny, czyli S. Do tej pory stawka na karetkę w tym sektorze wynosiła 4157 zł, natomiast od października ma wzrosnąć aż o 1400 zł, co oznacza, że będzie wynosić 5583 zł. Natomiast stawki na karetkę podstawową wzrosną z 3152 zł do 4187 zł. Tutaj też można zauważyć ponad tysiąc złotych wzrostu. Celem tych podwyżek jest to, aby polskie ratownictwo działało płynnie i bez zakłóceń, ponieważ zadeklarowane sumy przeznacza są nie tylko na dodatkowe środki, ale też na płace pracowników.

Zawód ratownika medycznego – gdzie możesz pracować?

Ratownicy medyczni mogą pracować zarówno w prywatnych firmach medycznych, jak i w państwowym ratownictwie medycznym – na przykład w publicznych szpitalach. Nierzadko znajdują zatrudnienie także w innych sektorach ochrony zdrowia, na przykład w niepublicznych szkołach i przychodniach, pogotowiu lotniczym oraz jako członkowie służb ratunkowych w instytucjach. Mogą też dołączyć do grona strażaków czy policjantów. W zależności od tego, jaką formę pracy wybierze ratownik medyczny zarobki mogą się znacznie od siebie różnić.

Poznaj zarobki ratowników medycznych

Ratownicy medyczni podobnie jak inne zawody, mogą liczyć na różne dodatki pieniężne. Najnowsza ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przewiduje między innymi dodatek wyjazdowy dla osób pracujących w karetkach oraz w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Za każdą godzinę pracy ratownikom przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia.

Jak widać, ratownik medyczny zarobki ma całkiem niezłe – są sporo wyższe niż średnia krajowa. W dodatku w każdym roku pracownicy mogą liczyć na podwyżki, które motywują ich do pracy na tym odpowiedzialnym stanowisku.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też