Na czym zazwyczaj polega szkolenie Scrum Master?

antoni

Jak nietrudno się domyślić, szkolenie Scrum Master Certified (SMC®) przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera. Czym zajmuje się taka osoba i na czym w ogóle polega Scrum – o tym poniżej.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie Scrum Master?

Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, kto może lub powinien zdecydować się na szkolenie Scrum Master Certified (SMC®) w Inprogress, warto najpierw zastanowić się, co to jest Scrum.

Scrum jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej efektywnych ram postępowania. W oparciu o nie, zespół projektowy tworzy, testuje i dostarcza produkty o jak najlepszej jakości.  Scrum jest łączony z metodykami zwinnymi, ale nie jest metodyką

Charakterystyczną cechą Scrumjest obecność tzw. sprintów, czyli krótkich odcinków czasupodczas których zespół tworzy kolejne iteracje produktu, aż do uzyskania jego ostatecznej wersji. Przy czym całość działań obwarowana jest dość restrykcyjnymi zasadami:

  • Czas trwania poszczególnych sprintów musi być taki sam. Zazwyczaj są to dwa tygodnie, maksymalnie miesiąc. Każdy sprint kończy się spotkaniem zespołu i podsumowaniem uzyskanych wyników.
  • Priorytetowe cele oraz cechy produktu, które powinny zostać osiągnięte podczas danego sprintu, ustala tzw. właściciel produktu (Product Owner). Jest on reprezentantem klienta lub końcowego użytkownika danego produktu, a także osobą, która regularnie, po każdym sprincie, przedstawia nowe wersje tego produktu klientom, interesariuszom, kierownictwu itp. Powodem takiego działania jest uzyskanie opinii o danej iteracji, co jest podstawą do ustalenia następnych priorytetowych celów, przedstawianych zespołowi na początku każdego sprintu. Dzięki temu zespół wie, czym ma się zająć w pierwszej kolejności, a klient lub interesariusz zyskuje pewność, że prace nad projektem rzeczywiście idą do przodu.
  • Każdego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, zespół przeprowadza maksymalnie piętnastominutowe spotkania. Omawia się na nich zadania zrealizowane dzień wcześniej, problemy, jakie pojawiły się podczas tej realizacji i najważniejsze cele, które powinno się uzyskać podczas pracy w dniu spotkania.
  • Członkowie zespołu mają możliwość samodzielnego wyboru zadań, które chcą realizować. W Scrumie nie powinno się odgórnie narzucać konkretnych zadań konkretnym osobom – zespół powinien mieć możliwość samoorganizacji.

Zasad stojących za Scrumem jest oczywiście zdecydowanie więcej. Jest to w gruncie rzeczy dość uporządkowana struktura, obwarowana wieloma zasadami. Nietrudno się zatem domyślić, że musi istnieć ktoś, kto będzie swego rodzaju łącznikiem pomiędzy właścicielem produktu a członkami zespołu i kto będzie dbał o prawidłowe stosowanie reguł Scrumu. Taką osobą jest Scrum Master.

Czym zajmuje się Scrum Master?

Scrum Master jest koordynatorem procesu oraz liderem służebnym, dbającym o to, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z ustalonymi scenariuszami. To on pomaga przeprowadzać codzienne spotkania z zespołem i rozwiązuje problemy wykraczające poza zakres obowiązków osób rozwijających rozwiązanie. Oczywiście im bardziej dyskretne jest jego działanie, tym lepiej – Scrum Master nie pełni roli opiekuna czy suflera. Jest to wbrew pozorom dość trudna rola, ponieważ za ewentualne fiasko projektu w pierwszej kolejności odpowiada zespół.

Dlatego aby zminimalizować ryzyko wystąpienia porażki, warto skorzystać z certyfikowanego szkolenia Scrum Master Certified (SMC®) w Inprogress. Wiedza zdobyta podczas tego kursu z pewnością będzie pomocna w prawidłowym zarządzaniu projektem w oparciu o reguły Scrum.

 Scrum Master Certified (SMC®) jest znakiem towarowym i zastrzeżonym, należącym do SCRUMstudy.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też