Jaką firmę otworzyć po szkole psychologicznej?

Avatar
Jaką firmę otworzyć po szkole psychologicznej?

Jeśli zastanawiasz się, jaką firmę otworzyć po szkole psychologicznej, istnieje wiele możliwych ścieżek, które możesz realizować. Możesz zdobyć tytuł magistra psychologii biznesu lub specjalizować się w konkretnej dziedzinie, takiej jak inżynieria użyteczności lub interakcja człowiek-komputer. Niezależnie od tego, co zdecydujesz się robić, twoje zrozumienie ludzkiego zachowania i czynników, które na nie wpływają, będzie przydatne.

Magister psychologii biznesu

W świecie biznesu istnieje wiele możliwości kariery dla osób z tytułem magistra psychologii biznesu. Te stanowiska wymagają dobrego zrozumienia ludzkiego zachowania i struktury organizacyjnej. Mogą również zapewnić cenne narzędzia do pracy zespołowej, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników. Te miejsca pracy są zazwyczaj wyżej płatne i zapewniają bardziej stabilne zatrudnienie.

Psycholog biznesu koncentruje się na miejscu pracy. Pomagają organizacjom osiągnąć optymalną wydajność i satysfakcję. Doradzają również właścicielom firm i menedżerom, jak ulepszyć procesy zatrudniania i pracy. Jako psycholog biznesu będziesz ściśle współpracować z innymi specjalistami, aby znaleźć nowe sposoby poprawy wydajności i efektywności firmy.

Jeśli chciałbyś otworzyć firmę po szkole psychologicznej, możesz połączyć swoje szkolenie z zakresu psychologii biznesu z zasobami ludzkimi. Zadania związane z zasobami ludzkimi obejmują zarządzanie pracownikami, ocenę ich wydajności i satysfakcji, organizowanie szkoleń nowych pracowników oraz wspieranie celów zarządzania. Będziesz również zaangażowany w zatrudnianie, przesiewanie i wywiady z potencjalnymi pracownikami. Możesz również pracować jako doradca przemysłowy, stosując zasady psychologiczne w celu poprawy wyników biznesowych.

Magister psychologii biznesu powinien być akredytowany i oferować równowagę między kursami biznesowymi i psychologicznymi. Ta mieszanka edukacji da ci umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Przed zapisaniem się na studia magisterskie z psychologii biznesu, powinieneś rozważyć, jaki rodzaj kariery masz nadzieję mieć po ukończeniu szkoły. Niektórzy uczniowie idą prosto do siły roboczej po ukończeniu wymagań BA. Inni wybierają powrót do szkoły, aby realizować MBA lub inne zaawansowane stopnie.

Inżynieria użyteczności

Jeśli jesteś zainteresowany ludzkim zachowaniem i technologią, kariera w inżynierii użyteczności może być idealna. Ta kariera wymaga dobrego zrozumienia procesów poznawczych i fizycznych u ludzi. Możesz rozpocząć pracę w firmie zajmującej się inżynierią użyteczności z tytułem licencjata, zdobyć doświadczenie, a być może nawet kontynuować naukę na studiach magisterskich lub doktoranckich w tej dziedzinie.

Inżynieria użyteczności to szybko rozwijająca się dziedzina, która integruje psychologię człowieka z koncepcjami inżynierskimi. Zawód ten koncentruje się na poprawie użyteczności aplikacji i środowisk komputerowych. Inżynierowie użyteczności projektują produkty poprzez analizę potrzeb głównych użytkowników danego produktu. Następnie badają i opracowują sposoby ułatwienia korzystania z produktu.

Oprócz projektowania i badania użytkowników, inżynieria użyteczności jest również stosowana w wielu różnych branżach. Od gier komputerowych, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, aż po obronę, inżynierowie użyteczności identyfikują problemy i możliwości poprawy doświadczeń użytkowników. Używają również różnych technik, takich jak ocena heurystyczna, aby przetestować użyteczność produktu lub interfejsu.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, możesz pracować samodzielnie lub w zespole. Będziesz musiał/a być zdolny/a do adaptacji. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, musisz czuć się swobodnie z technologią. Na szczęście istnieje wiele możliwości dla tych, którzy mają do tego smykałkę.

Czynniki ludzkie

Wielu psychologów zajmujących się czynnikami ludzkimi pracuje w biznesie i przemyśle, dostarczając informacji o tym, jak poprawić doświadczenia klientów korzystających z danego produktu. Inni prowadzą badania dla agencji rządowych lub niezależnych ośrodków badawczych. Niektórzy pracują w firmach projektowych, dając projektantom wgląd w to, jak tworzyć produkty, które spodobają się klientom. Bez względu na to, jaka jest Twoja ścieżka kariery, dyplom z psychologii czynników ludzkich przygotuje Cię do niej.

Programy dyplomowe w zakresie psychologii czynników ludzkich są dostępne na wielu uniwersytetach. Kandydaci powinni zacząć ubiegać się o programy magisterskie podczas ostatniego roku studiów licencjackich. Zazwyczaj program ten wymaga czterech lat studiów w pełnym wymiarze godzin i składa się ze 120 jednostek semestralnych. Studenci w pełnym wymiarze godzin zazwyczaj biorą piętnaście lub więcej jednostek i zwykle kończą osiem semestrów kursów edukacji ogólnej, w tym angielskiego, nauk politycznych, historii, nauki i języków obcych. Studenci, którzy zdecydują się na karierę w dziedzinie czynników ludzkich, powinni omówić swoje plany z doradcami wydziałowymi na uniwersytetach, które rozważają.

Dyscyplina czynników ludzkich skupia się na tym, aby technologia była zgodna z ludzkimi potrzebami. Pomaga upewnić się, że technologia jest bezpieczna i skuteczna. Na przykład urządzenia mobilne mają mniejsze ekrany niż komputery stacjonarne, a ludzie w różny sposób korzystają z aplikacji. Podobnie należy uwzględnić orientację strony, aby zminimalizować błędy. Istotne jest przeprowadzenie testów użytkowników i zrozumienie, jak ludzie korzystają z różnych urządzeń.

Interakcja człowiek-komputer

Jeśli rozważasz karierę w interakcji człowiek-komputer, masz wiele opcji. Możesz realizować program Master’s in Human-Computer Interaction za pośrednictwem szkoły online, takiej jak Carnegie Mellon. Program jest zaprojektowany jako intensywny i trwa 11 miesięcy, aby zakończyć. Składa się z 46 godzin kredytowych pracy kursowej, z projektem capstone. Program uczy studentów, jak tworzyć i zarządzać systemami oraz rozwijać skuteczne doświadczenia użytkowników.

Po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę w firmie, która koncentruje się na interakcji człowiek-komputer. Ta dziedzina wymaga od studentów opanowania zasad informatyki i psychologii. Ponadto większość osób w tej dziedzinie nie jest licencjonowanymi psychologami; są to twórcy oprogramowania, konsultanci i badacze.

Magister w Human-Computer Interaction koncentruje się na rozwijaniu praktycznych umiejętności, które są przydatne do oceny i rozwoju technologii, które poprawiają życie ludzi. Program podkreśla znaczenie zrozumienia ludzkiego poznania, prototypowania interfejsu i oceny użyteczności.

Kurs rozwija zrozumienie ludzkiego poznania i uczy studenta, jak analizować działanie i preferencje użytkowników. Uczy ich również, jak charakteryzować różne style interakcji człowiek-komputer, w tym projektowanie skoncentrowane na użytkowniku. Program jest odpowiedni dla studentów z tłem w psychologii, informatyce lub ściśle powiązanych dziedzinach. Program zapewnia również cenne umiejętności dla przyszłego zatrudnienia.

Stopień magistra w interakcji człowiek-komputer jest jednym z najwyżej płatnych stopni magisterskich na świecie. Wymaga zrozumienia ludzkiego zachowania i należy do najbardziej lukratywnych miejsc pracy w tej dziedzinie.

Doradztwo szkolne

Jeśli rozważasz karierę w psychologii, masz wiele opcji. Ta ścieżka kariery jest wymagająca, ale również niezwykle satysfakcjonująca. Absolwenci psychologii cieszą się dużym popytem i istnieje wiele dostępnych możliwości biznesowych. Czy chcesz założyć firmę lub być konsultantem, istnieje wiele opcji do rozważenia.

Oprócz konsultacji z osobami fizycznymi, możesz również pracować w prawie. Psycholog w tej dziedzinie będzie wykorzystywał swoje wykształcenie do opracowywania profili przestępców i oceny ich ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. On lub ona może również współpracować z organami ścigania, aby złapać drapieżników internetowych. Jeśli interesuje Cię bardziej teoretyczne podejście, możesz zdecydować się na zostanie badaczem. Ta praca wymaga rozległego szkolenia i silnego zainteresowania konkretnymi dziedzinami psychologii. Ci, którzy realizują tę ścieżkę kariery, mogą być mocno zaangażowani w wykłady i publikacje.

Możesz również rozważyć zostanie rzecznikiem praw dziecka. To stanowisko pomaga chronić dzieci przed nadużyciami i traumą. Specjaliści ci współpracują również z agencjami rządowymi i organami ścigania w celu opracowania planów działania mających na celu poprawę życia dzieci. Stopień magistra psychologii lub pracy społecznej pomoże Ci w rozwoju kariery w tej dziedzinie.

Inne opcje obejmują karierę jako doradca zawodowy. Kariera doradcy zawodowego wymaga zastosowania umiejętności i wiedzy do ludzi z różnych środowisk. Kariera w tej dziedzinie może obejmować pomoc ludziom w tworzeniu życiorysów, nawiązywaniu kontaktów i przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych. Możesz również wybrać pracę w różnych sektorach, w tym w sektorze zdrowia publicznego, badań i terapii klinicznej.

Psychologia kliniczna

Absolwenci programów psychologicznych mogą realizować różne kariery. Na przykład mogą pracować jako konsultanci dla instytucji edukacyjnych, firm medialnych lub agencji rządowych. Mogą również założyć własne firmy konsultingowe. Istnieje wiele opcji, więc należy wybrać tę odpowiednią dla swoich umiejętności i celów.

Miejsce pracy szybko ewoluuje. Baby boomers przechodzą na emeryturę, a Gen Z wkracza na rynek pracy. W rezultacie organizacje i pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą sprostać zróżnicowanym potrzebom tej siły roboczej. Ci specjaliści często mają wykształcenie w zakresie psychologii przemysłowej i organizacyjnej. W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, miejsca pracy muszą się dostosować.

Licencjonowani psychologowie i pracownicy socjalni mogą pomagać ludziom w zarządzaniu ich problemami ze zdrowiem psychicznym. Mogą pracować w klinikach zdrowia psychicznego i pomagać pacjentom oraz ich rodzinom w pokonywaniu wyzwań. Mogą pracować jako konsultanci, pomagając innym specjalistom znaleźć rozwiązania ich problemów. Psycholodzy i pracownicy socjalni spełniają niektóre z tych samych wymogów szkoleniowych.

Jeśli chcesz zostać licencjonowanym psychologiem, licencjat z psychologii jest dobrym punktem wyjścia. Pozwoli Ci to na rozwinięcie praktycznych umiejętności przy jednoczesnym zdobyciu wiedzy i doświadczenia potrzebnego w Twojej karierze. Staż może pomóc Ci zdobyć cenne doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności podczas pracy w prawdziwym środowisku. Na przykład, jeśli interesuje Cię psychologia eksperymentalna, możesz asystować przy projekcie badawczym lub pomagać niepełnosprawnym dzieciom. Możesz również zostać wolontariuszem w klinice zdrowia psychicznego. Te możliwości pomogą Ci zdobyć prawdziwe doświadczenie i ułatwią znalezienie pracy po ukończeniu szkoły psychologicznej.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też