Szkoła Dziennikarstwa – Jaką firmę otworzyć po Szkole Dziennikarstwa?

Avatar
Szkoła Dziennikarstwa - Jaką firmę otworzyć po Szkole Dziennikarstwa?

Kiedy ukończysz szkołę dziennikarstwa, będziesz mógł wybierać spośród wielu opcji kariery. Możesz pracować dla największych organizacji informacyjnych lub być freelancerem dla wybranej przez siebie organizacji informacyjnej. Możesz także kontynuować karierę w programach rozrywkowych nonfiction, public relations lub prawie.

Przedsiębiorczy twórcy dziennikarstwa

Program Przedsiębiorczy twórcy dziennikarstwa to program dla aspirujących dziennikarzy, którzy chcą założyć własną firmę medialną lub służyć społeczności. Jest nauczany przez ekspertów w dziedzinie dziennikarstwa, zaangażowania społeczności, rozwoju produktu, marketingu, ekspansji przychodów i zrównoważonego rozwoju. Jest to pierwszy w kraju program magisterski w zakresie dziennikarstwa przedsiębiorczego i służył 130 przedsiębiorcom dziennikarskim z 37 krajów. Ten program oferuje doświadczenie wirtualnej klasy dla uczestników z całego świata.

Program będzie nauczany online i jest otwarty dla studentów dziennikarstwa z każdego kierunku. Program nauczania skupia się na opracowaniu zrównoważonego modelu biznesowego i pomaga uczestnikom zidentyfikować niszę w branży medialnej. Entrepreneurial Journalism Creators to unikalny program, ponieważ pomoże dziennikarzom rozpocząć własne niszowe przedsięwzięcia informacyjne lub medialne.

Przedsiębiorczy twórcy dziennikarstwa mogą skorzystać z programu mentorskiego od profesjonalnego dziennikarza. Przedsiębiorczy dziennikarze często zaczynają z idealistycznymi intencjami, ale realia przedsiębiorczości mogą być zniechęcające. Przedsiębiorcy muszą umieć współpracować z innymi, aby zbudować swój biznes i osiągnąć swoje cele.

Przedsiębiorczych twórców dziennikarstwa zachęca się również do korzystania z istniejących zasobów. Niektóre z tych zasobów obejmują internetową sieć profesorów dziennikarstwa i przedsiębiorców. Sieć ta pomaga studentom i profesorom współpracować przy tworzeniu własnych przedsięwzięć i dzielić się najlepszymi praktykami. Zapewnia również zasoby cyfrowe i możliwości finansowania.

Organizacje informacyjne

Wielu dziennikarzy po ukończeniu szkoły dziennikarskiej chciałoby otworzyć organizację informacyjną. Nie mają jednak na to funduszy. Ponadto, nie czują się komfortowo, zostawiając rodzinę lub codzienną pracę, aby kontynuować studia magisterskie. Stoją również przed szeregiem obowiązków finansowych, takich jak opieka nad dziećmi. W takich przypadkach szkoła dziennikarska powinna być w stanie pomóc.

Szkoła dziennikarska może zapewnić studentom szeroki zakres możliwości. Na przykład, stypendium w Peabody Center może zapewnić intensywny crash course w zakresie raportowania śledczego. Program zapewniałby również mentoring i wsparcie ze strony troskliwych weteranów wiadomości. Program ma na celu zapewnienie studentom umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wejścia do biznesu informacyjnego, a także wprowadzenie większej różnorodności do newsroomów w Stanach Zjednoczonych.

Program jest otwarty również dla dziennikarzy z regionu Azji i Pacyfiku. Aby zgłosić się do programu, dziennikarze muszą złożyć wniosek online. Aplikacja zawiera list zobowiązujący od organizacji informacyjnej kandydata. Program jest prowadzony w języku angielskim, więc wnioskodawcy powinni mieć silną znajomość języka. Jeśli jednak nie potrafią mówić po angielsku, nadal mogą ubiegać się o udział w programie.

Absolwent może znaleźć pracę w dziennikarstwie w wielu dziedzinach, w tym w rządzie i przemyśle. Zapewnione szkolenie da studentom twarde umiejętności i miękkie umiejętności potrzebne do konkurowania o różne miejsca pracy. Mogą również zbadać inne opcje kariery w tej dziedzinie. Kariera w dziennikarstwie może być właściwym wyborem dla Ciebie, w zależności od Twoich zainteresowań i tła.

Uczniowie powinni także rozumieć etykę i prawo medialne. Będzie to korzystne w przyszłości, gdy zostaną dziennikarzami.

Firmy technologiczne

Misją Google jest organizowanie informacji na świecie i czynienie ich użytecznymi dla każdego, wszędzie. Założona w 1998 roku przez dwóch informatyków w akademiku firma zatrudnia obecnie tysiące osób w biurach na całym świecie, w tym w Nowym Jorku, gdzie ma 7000 pracowników.

Choć relacje między prasą a firmami technologicznymi są złożone, przejrzystość jest kluczem do stworzenia produktywnej relacji między nimi. Choć korporacje często mają interesy sprzeczne z interesami dziennikarzy, wciąż możliwe jest wspieranie dziennikarstwa poprzez opodatkowanie, ekspansję mediów obywatelskich, wpłaty na rzecz fundacji typu arms-length oraz zmianę struktur motywacyjnych na platformach. Bezpośredni system patronacki jest mało prawdopodobny w przypadku Google, ale możliwe jest znalezienie innych sposobów wspierania dziennikarstwa przez firmy technologiczne.

Coraz częściej branża newsowa ogarnia technologię i szuka nowych sposobów dotarcia do odbiorców. Na przykład Google niedawno ogłosił partnerstwo z McClatchy, które sfinansuje trzy nowe lokalne podmioty informacyjne. Partnerstwa te będą służyć społecznościom o populacji mniejszej niż 500 000 osób. Partnerstwa te są znaczące, ponieważ oznaczają zmianę w sposobie, w jaki przemysł informacyjny jest wchłaniany przez duże firmy technologiczne. To także pierwszy raz, kiedy duża firma technologiczna współpracuje bezpośrednio z kierownictwem wiadomości.

Po ukończeniu szkoły dziennikarskiej istnieje wiele możliwości pracy dla firm z tej branży. Wiele z tych firm zatrudnia pisarzy treści do pracy nad różnymi projektami. Niektórzy mogą mieć za zadanie prowadzenie badań, pomoc w opracowywaniu planów tworzenia treści, pracę w ramach metryki marketingowej i udział w kreatywnych sesjach burzy mózgów.

Newsroomy

Ostatni skandal COVID-19 zwiększył presję na kierowników newsroomów i skłonił niektórych do przemyślenia funkcji newsroomu. Niektórzy postrzegają newsroom jako miejsce współpracy, inni zaś jako fizyczną manifestację wartości firmy. W efekcie aż jedna czwarta newsroomów zrestrukturyzowała lub zmniejszyła swoją powierzchnię biurową.

Program GNI Newsroom Leadership to intensywny, sześciomiesięczny program łączący wykłady i warsztaty z regularnym indywidualnym coachingiem. Program obejmuje dwa tygodnie wirtualnych rezydencji, regularne wykłady, projekty w małych grupach oraz możliwość spotkania z liderami branży. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą budować swoją karierę w mediach i są zainteresowane praktycznym doświadczeniem w newsroomie.

W zależności od lokalizacji Twojej szkoły dziennikarskiej, możesz być w stanie dostać pracę w newsroomie zaraz po szkole. Alternatywnie, można podjąć studia magisterskie z zakresu komunikacji masowej lub pokrewnej dziedziny. Większość studentów nie jest w stanie pracować za darmo, ponieważ nie mają pieniędzy na kontynuowanie studiów magisterskich. Niektórzy mają rodziny i inne zobowiązania i nie mogą sobie pozwolić na zrezygnowanie ze wszystkiego, aby uczęszczać na studia magisterskie.

Wiele newsroomów wdrożyło środki mające na celu uczynienie ich newsroomów bardziej inkluzywnymi. Niektóre z nich obejmują utworzenie przyjaznej mniejszościom grupy na Slack’u oraz korzystanie z przyjaznego mniejszościom przewodnika po zasobach. Inicjatywy te dotyczą niektórych uprzedzeń rasowych i płciowych w branży. Na przykład mit, że przemysł medialny jest “obiektywny”, jest zakorzeniony w soczewce białych mężczyzn i ignoruje perspektywę czarnych i brązowych reporterów.

Podczas gdy sektor newsroomów boryka się z wyzwaniami finansowymi, niezwykle istotne jest wspieranie rozwoju utalentowanych i zróżnicowanych dziennikarzy poprzez programy mentorskie, instytucje edukacyjne i organizacje non-profit. Oprócz znaczenia mentoringu, branża dziennikarska oferuje elastyczną, pełną wyzwań pracę, która jest satysfakcjonująca i może zapewnić niezależność finansową. Wielu z tych nowych dziennikarzy to absolwenci historycznie czarnych uczelni, Hispanic-serving institutions oraz tribal colleges, którzy są gotowi do rozpoczęcia swojej kariery. Wspierając te inicjatywy, możesz pomóc wesprzeć następną generację liderów serwisów informacyjnych i pomóc im wywierać wpływ na ich społeczności.

Bez studiów droga do dziennikarstwa

Na początku XX wieku większość osób rozpoczynających pracę w dziennikarstwie nie miała żadnego wykształcenia wyższego. Jest to dalekie od dzisiejszego stanu rzeczy, kiedy to prawie 94% dziennikarzy posiada jakąś formę formalnego wykształcenia. Dziś dziennikarze zazwyczaj mają co najmniej tytuł licencjata, a niektórzy mają tytuł magistra.

Dla tych, którzy nie czują się komfortowo z formalną edukacją, istnieje wiele alternatywnych ścieżek do dziennikarstwa. Najbardziej znaną jest Teach for America, która umieszcza młodych dziennikarzy w lokalnych newsroomach, płacąc im część pensji. Inne możliwości to program J+ CUNY, który jest przeznaczony specjalnie dla pracujących dziennikarzy. Jednak ukończenie tylko jednego kursu dziennikarskiego raczej nie zwróci na Ciebie uwagi zatrudniających Cię redaktorów.

Innym sposobem na wejście do branży jest znalezienie dużej organizacji informacyjnej lub fundacji, która może sfinansować program. W Europie wiele dużych organizacji informacyjnych jest bezpośrednio zaangażowanych w szkolenia dziennikarskie. Na przykład niemiecka Henri-Nannen-Schule jest prowadzona przez wydawców. Może to pomóc w rozszerzeniu dziedziny dziennikarstwa i dać większej liczbie osób dostęp do tego zawodu.

Istnieje również kilka programów online, które oferują stopnie dziennikarskie. Programy te obejmują zakres od stopni stowarzyszonych do magisterskich. Są one wygodne i niedrogie, i mogą pomóc w spełnieniu wymagań dziennikarza. W niektórych przypadkach, stopień dziennikarski można uzyskać nawet bez ukończenia studiów.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też