Czym powinno wyróżniać się przyjazne środowisko pracy?

Avatar
Przyjazne środowisko pracy sprawia, że pracownicy są wydajni, lojalni i zaangażowani w wykonywane obowiązki. Poznaj podstawowe elementy, które o tym decydują.

Warunki środowiskowe

W miejscu pracy nie powinien panować nadmierny hałas, zbyt wysoka lub niska temperatura czy nieodpowiednie oświetlenie. Ważne jest także, aby pracownicy nie byli narażeni na szkodliwe czynniki chemiczne ani biologiczne. Warto zarazem zadbać o sprzyjający skupieniu kolor ścian oraz roślinność.

Wygodne meble

Praca biurowa wymaga wygodnych i ergonomicznych mebli, w tym zwłaszcza biurek oraz foteli. Nie powinno też zabraknąć pojemnych szaf do przechowywania dokumentów oraz niezbędnych w danej firmie przedmiotów.

Sprawne maszyny i urządzenia

Nie sposób szybko i wydajnie wykonywać obowiązki zawodowe bez nowoczesnych i w pełni sprawnych maszyn, komputerów oraz innych urządzeń. Pozwalają one zautomatyzować niektóre monotonne czynności i zapewniają zatrudnionym osobom bezpieczeństwo. Przedsiębiorca nie musi kupować ich za gotówkę, lecz można zdecydować się na zewnętrzne źródło finansowania, np. leasing maszyn. Nie zamraża wtedy kapitału, lecz opłaca przedmiot w niedużych ratach ze swoich bieżących przychodów. Po zakończeniu umowy może wykupić sprawdzoną w firmie maszynę czy sprzęt IT na własność.

Kultura organizacyjna firmy

Pracodawca powinien dbać o przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Ważne jest, aby pracownicy czuli się szanowani przez swoich przełożonych i mogli nawiązywać z nimi partnerskie relacje. Warto doceniać zatrudnionych za ich osiągnięcia, a także wspierać w rozwiązywaniu konfliktów i innych problemów. Powinni oni mieć możliwość przedstawiania własnych potrzeb, oczekiwań, pomysłów czy uwag.

Sprawny przepływ informacji

Przyjazne środowisko pracy cechuje się szybkim i niezakłóconym przepływem informacji oraz obiegiem dokumentów. Pomaga w tym np. odpowiednio przystosowane oprogramowanie.

Benefity pozapłacowe

Wynagrodzenie pieniężne to nie jedyna forma motywowania pracowników. Warto również oferować im pozapłacowe benefity, np. służbowy samochód osobowy, laptopa, telefon, prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy, bilety do kina, teatru lub na koncert czy dofinansowanie do kolonii dla dzieci. W wielu firmach pracodawcy zapewniają również bezpłatne owoce i warzywa w godzinach pracy. Ważne jest, aby benefity były dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników.

Work-life balance

Jest to idea związana z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Work-life balance w firmie pozwala przeciwdziałać stresowi i wypaleniu zawodowemu pracowników. Do dobrych praktyk można zaliczyć m.in. elastyczne godziny pracy, możliwość wykonywania obowiązków w trybie zdalnym, delegowanie niektórych zadań czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii do automatyzacji powtarzalnych procesów.

Onboarding pracowniczy

Onboarding to działania podejmowane przez firmę w celu adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy. Dotyczą one czterech różnych obszarów – procedur, zadań i celów, kultury organizacyjnej oraz relacji. Do przykładowych praktyk onboardingowych można zaliczyć:

  • mail powitalny,
  • wręczenie podręcznika pracownika,
  • organizowanie szkoleń multimedialnych, 
  • gry onboardingowe, 
  • objęcie pracowników opieką indywidualnego mentora,
  • oprowadzenie po firmie,
  • przekazywanie feedbacku.

Możliwości rozwoju

W przyjaznym środowisku pracy wszystkie osoby z zespołu mają stworzone warunki do rozwoju. Mogą podnosić swoje kwalifikacje m.in. dzięki uczestnictwu w konferencjach, kursach i szkoleniach, które rozwijają zarówno ich kompetencje twarde, jak i miękkie. Niektórzy pracodawcy oferują również dofinansowanie do studiów podyplomowych, a także wsparcie mentora, coacha czy psychologa. 

Więzi pomiędzy pracownikami

Aby w miejscu pracy mogła panować przyjazna atmosfera, pracownicy powinni dobrze się znać, lubić się i wzajemnie sobie ufać. Warto stwarzać im co pewien czas okazje do integracji, np. poprzez wspólne pikniki, wyjścia na kręgle, wyjazdy integracyjne czy imprezy firmowe.

Materiał promocyjny.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też