Jak wygląda społeczna odpowiedzialność w biznesie? CSR – przykłady

Avatar
Jak wygląda społeczna odpowiedzialność w biznesie? CSR - przykłady

Csr skrót od angielskiego sformułowania corporate social responsibility, co oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. To nowoczesne podejście firm do budowania własnego wizerunku, z uwzględnieniem aspektów międzyludzkich, biznesowych oraz ekologicznych. To strategia, która patrzy w przyszłość.

Nowe spojrzenie w biznesie

Jeszcze pod koniec XIX wieku uważano, że w działalności przedsiębiorstw liczą się tylko pieniądze i maksymalizacja zysków. Bezprawne wykorzystywanie pracowników, nieograniczona eksploatacja zasobów oraz degradacja środowiska naturalnego była normą.

Dziś wszystko się zmieniło. Zauważono, że liczą się nie tylko wymogi formalne, prawne i gospodarcze. Csr  dostrzega, że zwiększone nakłady w kapitał ludzki, pozytywny PR i ekologiczne praktyki znacznie polepszają efektywność biznesu i są wysoce opłacalne, szczególnie w perspektywie działań długoterminowych. 

Społeczna odpowiedzialność-przykłady

Dla każdego pracownika

Csr można rozpatrywać w wielorakich aspektach. Przejawia się on w działalności związanej z dbaniem o prawa człowieka w firmie. Dotyczy kwestii regulowania standardów i warunków w pracy, etycznego traktowania zatrudnionych oraz kontrahentów oraz odpowiedzialności za jakość wytwarzanych dóbr. Kwesta ta coraz bardziej przybiera na znaczeniu w obliczu globalizacji gospodarki oraz rozwoju handlu międzynarodowego. Ogranicza ona wyzysk i korzystanie z taniej siły roboczej w krajach trzeciego świata.

Dla społeczeństwa

Przykłady CSR można odnaleźć również w jego stosunku do otoczenia. Poprawa infrastruktury, wspomaganie działalności szkół, przedszkoli, dotacje do posiłków na stołówce, inwestowanie w budowę placów zabaw i parków miejskich, ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku na rynku lokalnym.

Dla kontrahentów

W dziedzinie budowania relacji z innymi przedsiębiorstwami strategia csr również odgrywa istotne znaczenie. Jest widoczna przede wszystkim w stosowaniu odpowiedniej polityki cenowej, etyczny dobór partnerów biznesowych, współpracę i wspieranie lokalnych przedsiębiorców.

Dla środowiska

Csr działa na rzecz człowieka poprzez odpowiednią strategię ekologiczną. W końcu zrozumiano, że nie można tworzyć odpowiedzialnego biznesu, bez dbania o przyrodę. Odpowiednie, mądre traktowanie natury jest przejawem troski o wspólną przyszłość. Polityka gospodarowania zasobami, ograniczenie marnotrawstwa, recycling, redukcja wytwarzanych odpadów oraz ich odpowiednie składowanie i rekultywacja użytej przestrzeni to typowe przykłady społecznej odpowiedzialności. Oprócz tego możemy do nich zaliczyć różnorakie akcje edukacyjne i proekologiczne w szkołach, które mają na celu uświadamianie młodych ludzi o potrzebie natychmiastowych działań.

Nową formą spojrzenia na ochronę środowiska jest odpowiednie promowanie zdrowej, zanieczyszczonej żywności. Używa się do tego specjalnych oznaczeń produktów zgodnych z wyznaczonymi normami uprawy i hodowli i uznawanych jako proeko.

Społeczna odpowiedzialność biznesu dla wszystkich

Wnikliwa obserwacja rynku sprawiła, że biznes działa w nowym wymiarze. Zauważono, że zysk nie jest głównym wyznacznikiem kondycji firmy i ma znaczenie tylko krótkoterminowe. Firmy, które mają plany długodystansowe zawsze inwestują w potencjał społeczny. Wiedzą, że z czasem przyniesie on namacalne zyski.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też