Gdzie szukać pracy dla geodety

Avatar
Gdzie szukać pracy dla geodety

Geodezja jest zawodem powiązanym głównie z budownictwem i pracą fizyczną. Zadaniem geodetów jest pomiar działek oraz gruntów, przed rozpoczęciem budowy. Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Poza pomiarami gruntów, geodeta sporządza określone w wymogach mapy oraz pomiary geodezyjne. Potrzebne jest to do celów projektowych na podstawie, których wykonywane są odpowiednie przez pracowników czynności. Dostarczenie odpowiednich dokumentów stanowiących wynik jego pomiarów jest jednym z najważniejszych zadań w jego pracy.

Najważniejsze zadania geodety

– Wykonywanie pomiarów : Najważniejsza, istotna rola w życiu geodety to wykonywanie szczegółowych pomiarów. Do najczęściej stosowanych przyrządów pomiarowych służą tachimetr, niwelator oraz łata niwelacyjna, a często stosowaną metodą jest pomiar przy pomocy GPS.

– Przygotowywanie opracować fotogrametycznych: Na podstawie zdjęć ,,z lotu ptaka,, oraz odpowiedniego dostosowania ostrości tworzona jest mapa, w celu uzyskaniu stereoskopowego efektu.

– Projektowanie, analiza i budowa różnego typu obiektów inżynieryjnych: Odpowiednie przygotowanie map dla różnego rodzaju terenów przy budowlach i osiedlach.

– Ewidencja budynków oraz gruntów: Opracowywanie rejestru publicznego z określonymi danymi dotyczącymi budynków, gruntów, lokali oraz właścicieli nieruchomości.

– Nanoszenie danych na mapę: Przestrzenne rozmieszczenie określonych obiektów oraz sieci na mapę.

 Sporządzanie map terenu: Pomiary terenów w obrębie lasów i przestrzeni rolnej. Nanoszenie danych na mapę. Przygotowywanie dokumentacji.

– Określanie miejsca, w których znajdują się punkty geodezyjne: Wyznaczanie szczegółowych sieci geodezyjnych.

– Sporządzanie nawigacyjnych systemów: Określanie odpowiednich zadań typu spłaszczenia Ziemi, czy też odchylenia pionu, pozwalających na wyznaczenie odpowiednich modeli.

Gdzie szukać pracy dla geodety

Geodeta ma szeroki wachlarz możliwości odnośnie zatrudnienia. Pracę można znaleźć w samorządzie powiatowym oraz gminnym. Aby móc być zatrudnionym należy jednak spełnić konieczne warunki. Należy zaświadczyć o korzystaniu w pełni z praw cywilnych oraz obywatelskich i posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku geodezyjnym. Wymagane są również uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie geodezji oraz 2-letni staż w organach samorządowych. Zadaniami jakie musi wykonywać geodeta powiatowy są czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjnych, związanych z ewidencją gruntów oraz budynków, ewidencją sieci uzbrojenia, a także klasyfikacją gruntów. Dodatkowo geodeta powiatowy odpowiedzialny jest za ochronę geodezyjnych znaków, sporządzanie wymaganych opracowań kartograficznych oraz nadzór nad umiejscowieniem projektowanych sieci uzbrojenia. Zadaniem geodety gminnego natomiast jest zajmowanie się sprawami związanymi z oświadczeniami dla firm oraz osób prywatnych i nadzór nad mapami gminnymi.
    Inną możliwością zatrudnienia jest praca w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, które zajmują się pracami związanymi z budownictwem i projektowaniem. Zapotrzebowanie dla firm oraz osób indywidualnych jest duże. Geodeta w takiej firmie wykonuje określone mapy oraz zajmuje się tyczeniem domów wraz z sieciami uzbrojenia. Pomaga w procesie inwestycji i sporządza pomiary powykonawcze. Jego zadaniami są również podział nieruchomości i działek oraz określanie punktów granicznych. Dzięki rozwojowi technologicznemu firmy często oferują nowoczesne sprzęty pomiarowe. Szczegółowe modele można uzyskać dzięki laserowym pomiarom, czy też przy użyciu specjalistycznych dronów. Wyposażenie w dalmierze i tachimetry umożliwiają dokładne tworzenie pomiarów.
    Kolejną możliwością pracy jako geodeta jest zatrudnienie w kopalniach oraz firmach zajmujących się poszukiwaniami zbóż ropy, gazu oraz wielu innych surowców.
Warto wspomnieć również o wydawnictwach kartograficznych oraz placówkach wyższego szczebla, gdzie również można znaleźć zatrudnienie.
    Geodeta może również pracować przy określaniu i wyznaczaniu symetrii wraz z osią danego pomieszczenia; na przykład podczas układania paneli i płytek w różnych pomieszczeniach użyteczności publicznej. Inną ciekawą opcją jest też możliwość wyznaczania szlaków turystycznych.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też