Gdzie szukać pracy dla logopedy

Avatar
Gdzie szukać pracy dla logopedy? Jakie specjalizacje może wybrać logopedą? Co zrobić by zostać logopedą?
Gdzie szukać pracy dla logopedy

Sztuka poprawnej wymowy od zawsze była wysoko ceniona. Z tego też względu rodzice, zauważając wady wymowy u swoich pociech pośpiesznie zabierają je do logopedy. Niemniej jednak logopeda jest niezwykle wymagającym zwodem. Gdzie szukać więc takiej pracy?

Gdzie szukać pracy dla logopedy i jak nim zostać?

Zawód logopedy jest jednym z najbardziej cenionych zawodów na świecie. Co więcej, jest to również zawód obarczony ogromną odpowiedzialnością. Odpowiadając więc na pytaniem czym tak naprawdę zajmuje się logopeda, można śmiało wskazać, że u podstaw tego zawodu leży diagnozowanie i leczenie różnego rodzaju zburzeń mowy. Logopeda jest więc swoistą pomocą dla osób, które w pewnym sensie mają problemy z werbalną komunikacją. Zawód logopedy należy do swoistej grupy zawodów specjalistycznych, co oznacza, że zawód ten może być wykonywany jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie, a także kwalifikacje. Tak naprawdę jednak w zakresie wyboru ścieżki edukacji, która wpłynie na późniejszą karierę logopedy, ma on dość duże możliwości wyboru. Często bowiem ścieżki kariery mogą się łączyć, a logopeda może pełnić również rolę pedagoga, psychologa lub nawet i filologa. Niemniej logopedzi, którzy poważnie myślą o szukaniu pracy w placówkach szeroko pojętej oświaty, muszą pamiętać, że przygotowanie pedagogiczne jest wymaganiem obowiązkowym, nawet w postaci fakultetu na studiach magisterskich lub podyplomowych. Zanim konkretnie zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, gdzie logopeda może szukać pracy, warto w pierwszej kolejności zauważyć, że w przypadku logopedii, tak samo zresztą jak w przypadku innych, specjalistycznych zawodów, możliwe jest wybranie określonej specjalizacji, co z pewnością wpłynie na późniejsze miejsce pracy. Tak więc wszystko zależy od preferencji przyszłego logopedy. Jeśli należy on do osób, które wyjątkowo cenią sobie prace z dziećmi i chcą im pomagać w przezwyciężaniu różnorodnych przeszkód komunikacyjnych, wówczas logopedia ogólna będzie najlepszą specjalizacja. Wówczas logopeda będzie mógł zajmować się nie tylko leczeniem i wspieraniem rozwoju prawidłowej wymowy u najmłodszych pacjentów, ale również będzie zajmował się ogólnie rozumianą profilaktyką wad wymowy. Wówczas w swojej pracy będzie musiał umiejętnie korzystać z odpowiednich pomocy, a także dopasowywać je do poziomu rozwojowego danego pacjenta. Jeśli jednak ta ścieżka kariery nie prezentuje się zbyt zachwycająco, wówczas lepszym wyborem może okazać się surdologopeda. Wówczas jego praca skupia się na wykonywaniu swoich obowiązków z osobami niesłyszącymi, niedosłyszącymi lub mającymi inne problemy ze słuchem- od urodzenia lub nabyte w drodze przebytego urazu lub wypadku. Surdologopeda oczywiście wymaga ukończenia odpowiedniej specjalizacji w tym kierunku. Niemniej jednak możliwa jest jego praca zarówno z dziećmi jak i z osobami już dorosłymi. Jeszcze jedną, niezwykle interesującą alternatywą dla logopedy jest wybranie ścieżki kariery logopedy medialnego lub nawet i artystycznego. Wówczas taka osoba współpracować będzie głównie z artystami i aktorami, ale także i z politykami czy dziennikarzami, a nawet i ze studentami “filmówek”. Taki logopeda będzie się głównie zajmować uczeniem poprawnej dykcji i perfekcyjnej emisji głosu. Co więcej, może on również pomóc osobom z problemem jąkania się.

Gdzie szukać pracy dla logopedy?

Oczywiście logopeda musi szukać pracy związanej ze swoją specjalizacją, niemniej jednak ma on naprawdę dużo możliwości. Logopeda może otworzyć swój własny gabinet, ale również może on szukać pracy w placówkach oświatowych, czy poradniach psychologicznych. Bardzo często oferty dla logopedów pojawiają się również z placówek służby zdrowia, a także ośrodków rehabilitacyjnych. Warto zwrócić uwagę również na to, że przedszkola prywatne również chętnie zatrudniają logopedów, jednak wówczas musi on posiadać przygotowanie pedagogiczne i specjalizację w logopedii ogólnej.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też