Jak przygotować się na kryzys w firmie

Avatar
Jak przygotować się na kryzys w firmie

Aby przygotować się na kryzys, firmy powinny zrewidować swoje umowy z kluczowymi dostawcami. Powinny również przewidzieć okres schłodzenia i podjąć inne działania w celu ustabilizowania finansów firmy. Powinny również rozważyć przeprowadzenie ćwiczenia z aktywnym inwestorem. To ćwiczenie powinno pomóc spółce zidentyfikować wszelkie słabości w jej modelu biznesowym i sposoby ich naprawy.

Planuj z wyprzedzeniem

Niezwykle istotne jest posiadanie planu kryzysowego. Określ, jakie są najczęstsze scenariusze, a następnie opracuj plan radzenia sobie z każdym z nich. Plan kryzysowy może zawierać kilka elementów i różnić się w zależności od tego, z czym boryka się firma. Na przykład, kryzys w postaci aktywnego akcjonariusza będzie wymagał innej reakcji niż kryzys wewnętrzny.

Opracowanie planu zarządzania kryzysowego jest jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu kryzysu na Twoją firmę i Twoich pracowników. Jeśli nie poświęcisz czasu na przygotowanie, kryzys może doprowadzić do utraty biznesu, zmniejszenia przychodów i rozczarowania pracowników. Tworząc plan zarządzania kryzysowego i komunikując go wszystkim, możesz uniknąć problemów, które mogą prowadzić do rozczarowania wśród pracowników i klientów.

Sytuacja kryzysowa może przybierać różne formy, od nagłej klęski żywiołowej po problem z przywództwem. Nawet jeśli sytuacja jest niewielka, może zaszkodzić Twojej firmie i jej reputacji. Może również skutkować pozwami i zobowiązaniami prawnymi, a także wpływać na morale pracowników. Może mieć wpływ nawet na cenę akcji. Na szczęście większość kryzysów nigdy nie trafia do opinii publicznej, ale nadal istnieje kilka sposobów na przygotowanie się do nich.

Kiedy już ułożysz swój plan zarządzania kryzysowego, pamiętaj, aby go przetestować. Dzięki temu upewnisz się, że jest on skuteczny. A kiedy już wdrożysz swój plan, pamiętaj, aby go aktualizować w miarę potrzeb. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym łatwiej będzie Ci poradzić sobie z kolejnym kryzysem. Ważne jest, aby być zawsze gotowym.

Pierwszym krokiem w zarządzaniu kryzysem jest zidentyfikowanie różnych rodzajów kryzysu. Ten krok jest bardzo ważny, ponieważ kryzys może być mało prawdopodobny, ale może być niezwykle szkodliwy dla Twojej firmy. Należy również zidentyfikować etapy kryzysu. Na przykład, istnieje kryzys finansowy, w którym firma traci wartość swoich aktywów i nie może spłacić swoich długów.

Kiedy już określisz główne zagrożenia “czarnego łabędzia”, przed którymi stoi Twoja firma, nadszedł czas na stworzenie planu radzenia sobie z nimi. Warto również przeprowadzać regularne ćwiczenia w zakresie identyfikacji ryzyka. W ten sposób można zidentyfikować słabe punkty i opracować działania, które pozwolą je wyeliminować.

Utwórz zespół wielofunkcyjny

Niezależnie od tego, czy stoisz w obliczu kryzysu w swojej firmie, czy po prostu musisz przygotować nowy zespół do realizacji projektu, utworzenie zespołu wielofunkcyjnego może pomóc Ci w uzyskaniu akceptacji potrzebnej do realizacji projektu. Na przykład, jeśli wprowadzasz nowy system sprzedaży, możesz stworzyć zespół wielofunkcyjny złożony z osób z różnych działów. W skład tego zespołu mogliby wejść obecni sprzedawcy, kierownictwo działu sprzedaży, a nawet niektórzy pracownicy obsługi klienta i technicy oprogramowania. Zebranie wszystkich tych osób pozwala omówić korzyści i zagrożenia związane z nowym systemem.

Zespoły wielofunkcyjne są powszechnie spotykane w startupach i małych firmach. Zachęcają one do innowacyjnego myślenia i korzystania z kolektywnej wiedzy. Tworzenie zespołów wielofunkcyjnych pomaga firmom rozwiązać problem mentalności silosowej, która hamuje współpracę. Praktyka ta może również zniwelować różnice między pracownikami średniego i niższego szczebla oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Tworzenie zespołów wielofunkcyjnych jest istotną częścią każdego zespołu i ważne jest, aby stworzyć środowisko sprzyjające współpracy i otwartej komunikacji. Bez skutecznej komunikacji zespół będzie walczył o sukces. Musisz zapewnić, że członkowie różnych działów mogą sobie ufać i szanować wzajemnie swoje opinie.

Jak w przypadku każdego projektu, zespoły wielofunkcyjne muszą zarządzać dużą ilością pracy obok swoich zwykłych obowiązków. Aby śledzić postępy, członkowie zespołu muszą ustalać terminy i śledzić swoje postępy. Narzędzia do zarządzania zadaniami mogą być używane, aby pomóc tym zespołom śledzić zadania i zapewnić dotrzymywanie terminów.

Stworzenie wielofunkcyjnego zespołu do zarządzania kryzysowego jest niezbędne dla odporności firmy. Wcześniejsze przygotowanie pozwala na szybką odbudowę w sytuacji kryzysowej. Poniżej wymieniono kilka wskazówek dotyczących tworzenia skutecznego zespołu zarządzania kryzysowego.

Zespół wielofunkcyjny musi być w stanie zebrać wszystkie istotne informacje z różnych obszarów firmy. Pomocne w tym względzie są scentralizowane kanały komunikacji i miejsca pracy. Korzystanie ze scentralizowanych przestrzeni roboczych i narzędzi do współpracy, takich jak SmartSuite, może umożliwić członkom zespołu pracę z dowolnego miejsca i utrzymanie się na ścieżce i w budżecie. Korzystanie z narzędzia do zarządzania informacjami, takiego jak SmartSuite, może również ułatwić zespołowi śledzenie zadań projektowych i zarządzanie terminami.

Zasoby budżetowe

Plan zarządzania kryzysowego powinien być oparty na podejściu “wszystkich zagrożeń”. Oznacza to, że plan powinien być wystarczająco elastyczny, aby poradzić sobie z wieloma różnymi scenariuszami. Na przykład, jeśli Twoja firma doświadczy kryzysu finansowego, może być konieczne wprowadzenie korekt do budżetu, aby poradzić sobie z sytuacją.

Stwórz plan działania

Jeśli Twoja firma stanie w obliczu kryzysu, stwórz plan zarządzania kryzysowego, aby szybko i skutecznie zareagować. Dokument ten powinien zawierać procedury oceny kryzysu, informacje kontaktowe do kluczowych interesariuszy oraz strategię obsługi mediów społecznościowych. Powinien być również regularnie testowany i aktualizowany, aby upewnić się, że plan działa. Aby skutecznie zarządzać kryzysem, należy porozumieć się ze wszystkimi istotnymi osobami i odpowiednio delegować zadania. Może być również konieczne skorzystanie z pomocy zewnętrznej, takiej jak firmy konsultingowe i prawnicy.

Plan powinien zawierać również schemat organizacyjny zarządzania kryzysowego. Pomaga to utrzymać spójność podejścia i koordynacji w całej organizacji. Jeśli kryzys jest rozległy, może być konieczne stworzenie dodatkowych warstw dowodzenia, w tym centralnego zespołu kryzysowego i regionalnych zespołów kryzysowych. Ostatecznie plan ten pomoże firmie utrzymać dobrą reputację podczas radzenia sobie z kryzysem.

Tworząc plan zarządzania kryzysem, poświęć czas na przemyślenie prawdopodobnych skutków. Zastanów się, jak kryzys wpłynie na działalność firmy, finanse, reputację i pracowników. Ponadto weź pod uwagę koszty reakcji na kryzys. Jeśli krytyczny dostawca zbankrutował, możesz doświadczyć tymczasowego spadku sprzedaży. Podobnie, wyciek do mediów może narazić na szwank reputację firmy.

Stworzenie planu zarządzania kryzysowego dla Twojej firmy pomoże Ci szybko i skutecznie reagować na problemy. Może również pomóc Ci wzmocnić relacje z obecnymi klientami, co pomoże Ci zdobyć nowych. Plan zarządzania kryzysowego powinien również zawierać zakres odpowiedzialności zespołu zarządzającego za poszczególne grupy, a podjęcie działań przez każdego z członków zespołu powinno być łatwe, jeśli mają oni jasno określone role.

Plany zarządzania kryzysowego powinny zawierać różne elementy, w tym ocenę ryzyka, burzę mózgów rozwiązań i komunikację. Plan zarządzania kryzysowego powinien być napisany prostym językiem, tak aby wszyscy pracownicy mogli go zrozumieć i wdrożyć. Powinien również zawierać plan komunikacji, w tym sposób, w jaki pracownicy będą kontaktować się z firmą w czasie kryzysu.

Tworzenie planu zarządzania kryzysowego powinno być oparte na podejściu wszystkich zagrożeń, co oznacza, że twój plan musi mieć zastosowanie do wielu różnych okoliczności. Na przykład, jeśli do Twojego biura w centrum miasta zbliża się duży huragan, Twoi pracownicy mogą zostać poszkodowani i mogą być zmuszeni do przeniesienia się w bezpieczniejsze miejsce. Plan ten powinien zawierać odpowiednie przeprosiny za niedogodności dla pracowników i podkreślać wagę zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też