Laboratorium wzorujące Tenslab

antoni
Laboratorium wzorujące Tenslab

Laboratorium wzorcujące Tenslab w Gdyni to szeroki zakres profesjonalnych usług, które świadczymy już od ponad pięciu lat. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych pod kątem ich ciśnienia, temperatury, stopnia wilgotności, rozmiarów kątów geometrycznych czy długości, odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, obsługiwanych przez wyspecjalizowanych profesjonalistów. Tenslab uzyskało specjalną akredytację PCA dotyczącą zgodności z systemami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a kalibracja przyrządów pomiarowych odbywa się w zgodzie z najwyższymi standardami jakości. 

Badania metalograficzne w laboratorium wzorcującym Tenslab

Zaawansowanie badania metalograficzne przeprowadzanie są na terenie laboratorium przez grono doświadczonych ekspertów. Dzięki specjalistycznym badaniom makroskopowym dokonywanym na wcześniej przygotowanych zgładach z wykorzystaniem oka nieuzbrojonego, mikroskopu czy szkła powiększającego możemy zebrać szereg cennych informacji dotyczących poszczególnych elementów. Próbki poddawane obserwacjom przygotowywane są z elementów hutniczych, złączy spajanych oraz elementów konstrukcji. Na terenie laboratorium wzorcującego przeprowadzamy również badania mikroskopowe, wykorzystując takie przyrządy jak mikroskop optyczny metalograficzny (Light Microscope), transmisyjne mikroskopy elektronowe (Transmission Electron Microscope) lub skaningowy mikroskop elektronowy (Scanning Electron Microscope). Tego typu urządzenia gwarantują niezwykle precyzyjne obserwacje osiągając wartości dochodzące do 15000x. Wszystkie badania prowadzone przez Tenslab odbywają się zgodnie z własną procedurą na podstawie PN-EN ISO 17639. Tego typu obserwacje możemy przeprowadzać w ciemnym lub jasnym polu obserwacji, zależnie od celu prowadzonych badań.  

Próby rozciągania oraz udarności przeprowadzane w laboratorium wzorcującym Tenslab 

W gdyńskim laboratorium przeprowadzamy zaawansowane próby rozciągania oraz udarności poszczególnych materiałów. Dane na temat wytrzymałości próbki, dotyczące prac takich jak próba rozciągania, dostarczają niezwykle ważnych informacji, które można wykorzystać w późniejszym procesie produkcji. Podczas rozciągania specjalnie wyselekcjonowanej próbki, aż do momentu jej zerwania, uzyskujemy dane dotyczące m.in. plastyczności oraz umownych granic danego materiału, świadczących o jego możliwościach. Próbkami poddawanymi badaniom tego typu będą zwykle wycinki z rur bądź różnego rodzaju elementy gotowe, takie jak pręty zbrojeniowe czy całe rury, odznaczające się niewielkimi średnicami. Przed przystąpieniem do badania istotne jest nadanie konkretnej próbce odpowiedniego kształtu, płaskiego lub okrągłego. Niekiedy do przeprowadzanych obserwacji używamy także elementów, których pierwotna konstrukcja nie została w żaden sposób zmieniona czy spłaszczona. 

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego obciążenia dynamicznego w Laboratorium Wzorcującym przeprowadzamy także takie prace jak próba udarności, pozwalająca ocenić odporność materiału na pękanie. Tenslab dysponuje specjalnie przygotowanymi pomieszczeniami, dzięki którym uzyskiwane dane będą jak najbardziej wiarygodne. Zróżnicowane warunki przeprowadzanych prób niejednokrotnie wymagają bardzo niskiej temperatury, osiągającej wartość nawet do -196oC.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też