Jak zatrudniać młodych pracowników

Avatar
Jakim badaniom do pracy powinien poddać się pracownik?

Niezależnie od tego, czy próbujesz rozwinąć swój biznes, czy ponownie wejść do pracy po długiej przerwie, ważne jest, aby stworzyć przyjazne środowisko dla potencjalnych kandydatów. Istnieje kilka sposobów, aby to osiągnąć. Porady te obejmują komunikację z młodymi pracownikami i stworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z ekspercibhp.pl

Specjaliści ds. rozwoju siły roboczej

Specjaliści ds. rozwoju siły roboczej mogą pomóc Ci znaleźć odpowiednich ludzi do Twojej firmy. Mają oni silne relacje z lokalnymi pracodawcami i rozumieją trudności związane z zatrudnieniem i utrzymaniem wykwalifikowanej siły roboczej. Ci eksperci wiedzą również, jak najlepiej zaangażować młodych pracowników. Specjaliści ds. rozwoju siły roboczej znają różnice kulturowe w miejscu pracy i wiedzą, jak stworzyć bardziej przyjazne i pełne szacunku środowisko pracy.

Specjaliści ds. rozwoju siły roboczej pomagają pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników poprzez pomoc w nauce nowych umiejętności i zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Mogą oni pracować dla prywatnych firm lub dla agencji pomagających ludziom w znalezieniu zatrudnienia. Specjaliści ci zazwyczaj posiadają tytuł licencjata. Mogą oni wykorzystać swoją kreatywność i umiejętności komunikacyjne, aby przygotować studentów do kariery w różnych dziedzinach.

Perspektywy zatrudnienia dla najmłodszych pracowników Ameryki nie są dobre. Prawie pięć milionów młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat nie ma pracy ani szkoły. Pandemia pogłębiła kryzys bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych kolorowych pracowników. Problem ten spowodował, że specjaliści ds. rozwoju siły roboczej zaczęli szukać sposobów, aby pomóc pracodawcom w zatrudnieniu młodych pracowników. Pracownicy ci potrzebują dokładnych informacji na temat dostępnych miejsc pracy i płac, a także świadczeń, harmonogramów i bezpieczeństwa.

Wielu nowych pracowników jest zdenerwowanych wejściem do nowego środowiska pracy. Mogą być nieprzygotowani do pracy, a wielu pracodawców zakłada, że sami sobie poradzą. To może być recepta na porażkę, a młodzi pracownicy mogą opuścić miejsce pracy, ponieważ czują, że nie są szanowani i nie dba się o nich.

Specjalista ds. rozwoju siły roboczej może pomóc pracodawcom w znalezieniu utalentowanych pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Najlepsze rozwiązania w zakresie rozwoju siły roboczej powstają, gdy wiodący pracodawcy łączą siły w celu rozwiązania problemu niedoboru talentów w danej branży. Firmy mogą wtedy połączyć koszty szkoleń i zmniejszyć ryzyko kłusownictwa. Specjaliści ds. rozwoju siły roboczej mogą również zapewnić specjalistyczną wiedzę i szkolenia, aby pomóc firmom w zatrzymaniu pracowników.

Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy

Zatrudniając młodych pracowników, pracodawcy odgrywają ważną rolę w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Ponieważ często są oni pierwszym szefem młodego pracownika, pracodawcy powinni upewnić się, że edukują go w zakresie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz procedur bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadków i obrażeń, a także pomoże rozwinąć świadomość bezpieczeństwa u młodych pracowników. Ponadto pracodawcy powinni zidentyfikować wszelkie szczególne sytuacje w pracy lub zagrożenia, które mogą zwiększyć ryzyko obrażeń lub śmierci.

Oprócz upewnienia się, że nowi pracownicy znają przepisy bezpieczeństwa, pracodawcy powinni zadbać o szkolenie w zakresie tych środków bezpieczeństwa. Szkolenie to pomoże zmniejszyć ryzyko naruszenia zasad pracy dzieci. Ponadto ułatwi nowym pracownikom zgłaszanie wszelkich naruszeń bezpieczeństwa, ponieważ mogą być niechętni do mówienia o nich.

Innym aspektem tworzenia bezpiecznego środowiska pracy przy zatrudnianiu młodych ludzi jest upewnienie się, że wiedzą oni, jak używać środków ochrony osobistej. Ważne jest, by młodzi pracownicy rozumieli, jak używać środków ochrony osobistej, a także by upewnić się, że rozumieją, jak o nie dbać. Młodzi pracownicy powinni również wiedzieć, jak korzystać z alarmów pożarowych i wyjść awaryjnych. Ponadto, młodzi pracownicy powinni wiedzieć, jak korzystać z pierwszej pomocy w przypadku, gdy ulegną wypadkowi w miejscu pracy.

W Massachusetts pracodawcy są również zobowiązani do przeszkolenia młodych pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to powinno dotyczyć konkretnej pracy. Na przykład, pracodawcy powinni wdrożyć środki kontroli zagrożeń dla prac, które są powszechne wśród młodzieży. Szkolenie to może być prowadzone w ramach warsztatów, spotkań pracodawców lub przez grupy BHP. Pracodawcy mogą również otrzymać materiały szkoleniowe od Stanowego Departamentu Zdrowia Publicznego.

W przypadku młodszych pracowników, pracodawcy muszą również zapewnić przerwy i czas odpoczynku. Młodemu pracownikowi nie wolno pracować dłużej niż pięć i pół godziny bez przerwy na posiłek. Muszą oni również korzystać z 15-minutowego okresu odpoczynku po każdych dwóch godzinach. Szkolenie to powinno również zawierać informacje o tym, jak ważne jest zgłaszanie wszelkich uchybień lub molestowania w miejscu pracy.

Komunikowanie się z młodymi pracownikami

Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu nowych pracowników. Może ona pomóc w zapobieganiu nieporozumieniom i zapewnić, że pracownik czuje się doceniany. Na przykład, pracodawcy muszą jasno wyjaśnić formalne i nieformalne zasady oraz ich cel. Zapewnienie nowym pracownikom jasnego zrozumienia powodu tych zasad pomoże im poczuć się z nimi bardziej komfortowo. Zwiększy to również prawdopodobieństwo, że nowy pracownik nie będzie czuł się onieśmielony i będzie czuł się swobodniej zadając pytania.

Ważne jest również, aby poznać preferencje swoich młodych pracowników. Niektórzy mogą preferować interakcję twarzą w twarz, podczas gdy inni czują się bardziej komfortowo z komunikacją mailową lub telefoniczną. Wykorzystanie mediów społecznościowych do celów biznesowych może pomóc w utrzymaniu kontaktu z młodszymi pracownikami. Można na przykład stworzyć grupę czatową na Facebooku, aby młodzi pracownicy mogli się ze sobą komunikować.

Chociaż komunikowanie się z młodymi pracownikami podczas ich zatrudniania jest ważne, należy również zwrócić szczególną uwagę na przepisy stanowe i federalne. Na przykład niektóre stany zabraniają młodym pracownikom pracy w określonych godzinach, a inne zabraniają im wykonywania pewnych zadań, które są niebezpieczne. Aby uniknąć wszelkich problemów prawnych, młodzi pracownicy powinni przejść szkolenie w zakresie praktyk bezpieczeństwa. Szkolenie to powinno być przeprowadzone w języku dla nich zrozumiałym. Ważne jest również wyjaśnienie, co należy zrobić, jeśli ulegną wypadkowi. Ponadto, pracodawcy powinni opracować program zapobiegania urazom i chorobom. Skuteczny program przyniesie korzyści zarówno nowym, jak i doświadczonym pracownikom.

Millenialsi są na ogół otwarci na informacje zwrotne i aktywnie poszukują wskazówek w pracy. Wynika to z faktu, że dorastali w środowisku współpracy, w którym informacje zwrotne są stałe. Wykorzystaj tę tendencję na swoją korzyść w komunikacji z młodymi pracownikami. Należy pamiętać o przekazywaniu informacji zwrotnych i dawaniu szansy na wysłuchanie ich pomysłów.

Zatrudnianie młodych pracowników wymaga silnej relacji między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca powinien rozumieć wyzwania i cele młodych pracowników oraz być na tyle elastyczny, aby dostosować się do tych potrzeb. Ważne jest również zapewnienie młodemu pracownikowi stabilnych relacji z jego przełożonym.

Tworzenie programu próbnego, aby dowiedzieć się, czy istnieje dobre dopasowanie

Przy zatrudnianiu młodych pracowników program próbny może pomóc w ustaleniu, czy dana osoba będzie dobrze pasować do organizacji. Zatrudnienie osoby, która pomoże rozwinąć firmę jest niezwykle ważne, ale niektórzy nowi pracownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby się sprawdzić. Stworzenie okresu próbnego może pomóc obu stronom przetestować wodę i określić, czy obie osoby dobrze pasują do siebie przed podjęciem długoterminowej relacji.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też