Jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 roku?

Avatar
Jak przenieść firmę za granicę

Jeśli jesteś podatnikiem, który rozważa wprowadzenie zmian w swoich podatkach w tym roku, oto kilka ważnych informacji, które powinieneś znać: Alternatywny podatek minimalny (AMT) oraz Indywidualny podatek dochodowy. To, czy będziesz go płacił, czy nie, zależy od Twojej osobistej sytuacji, a odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie wpłynie na Twoją finansową przyszłość.

Alternatywny podatek minimalny (AMT)

Alternatywny podatek minimalny (AMT) to podatek nakładany na osoby, które zarabiają więcej niż określone progi. Kwota zwolnienia jest różna dla każdej osoby, ale ogólnie rzecz biorąc, kwota dla niektórych osób jest równa zarobionemu dochodowi plus $8,200. Niektóre osoby kwalifikują się na zagraniczny kredyt podatkowy, który może obniżyć kwotę podatku nawet o kolejne osiemset dolarów. Nie oznacza to jednak, że będziesz musiał zapłacić AMT.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podatku, AMT jest obliczany przy użyciu pozostałego dochodu w celu określenia AMT. Zazwyczaj AMT jest stosowany w przypadku gospodarstw domowych o dochodach powyżej 200 tys. dolarów rocznie. Przed TCJA ponad połowa gospodarstw domowych o dochodach w tej wysokości podlegała AMT.

Chociaż AMT może wydawać się skomplikowanym zagadnieniem dla wielu osób, jest kilka ważnych rzeczy, które można zrobić, aby zminimalizować obciążenie podatkowe. Pierwszym krokiem jest zrozumienie jak działa ten podatek. AMT został zaprojektowany z myślą o osobach zamożnych, które nie płacą podatków dochodowych. Jednak ostatnia ustawa Tax Cuts and Jobs Act zmieniła zasady, aby ten podatek był bardziej dostępny dla klasy średniej. Zmiana ta będzie dotyczyć lat podatkowych 2018 i 2025.

Jeśli rozważasz transakcję M&A, powinieneś być świadomy AMT w 2022 roku. Nowy Corporate AMT będzie obowiązywał dla lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2022 roku. Szczegóły będą dostępne po tej dacie. Powinieneś porozmawiać z adwokatem, jeśli nie jesteś pewien, czy podlegasz nowemu prawu, czy nie.

AMT dotknąłby około 155 milionów obywateli USA. W przypadku firm z zagraniczną matką, podatek będzie dotyczył zagranicznej matki korporacji. Nowe prawo podatkowe wymagałoby, aby obowiązujące korporacje miały średni skorygowany dochód ze sprawozdania finansowego w wysokości 1 miliarda dolarów. Podatek nie dotyczyłby korporacji typu S, trustów inwestycyjnych nieruchomości ani regulowanych spółek inwestycyjnych.

Jak już wspomniano, przepisy podatkowe są skomplikowane i często się zmieniają. Aby jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze, ważne jest, aby skorzystać z pomocy profesjonalisty, który rozumie skomplikowaną naturę przepisów podatkowych. Na przykład Tan jest zaufanym doradcą i może udzielić Ci fachowej porady podatkowej na wiele tematów.

W międzyczasie możesz rozważyć przekształcenie wolnych gruntów z podatkami od nieruchomości w dzierżawę gospodarstwa, co może obniżyć wpływ AMT. Rozważ również inwestowanie w obligacje typu private activity, które możesz odliczyć, jeśli podlegają opodatkowaniu. Odliczenie odsetek inwestycyjnych dla podatników dotkniętych AMT może być również inne.

W Stanach Zjednoczonych, Alternatywny Podatek Minimalny (AMT) został stworzony w 1969 roku i podlegał wielu zmianom. Pierwotnie AMT miał na celu zamknięcie luk podatkowych dla bogatych, a z biegiem lat stawał się coraz bardziej skomplikowany. W rezultacie AMT prawdopodobnie nie będzie dotyczył większości podatników, ale nadal może dotyczyć znacznej ich części.

Obecnie ustalono, że AMT będzie dotyczył 15% AFSI dla korporacji. Zagraniczne filie będą uwzględnione w tych obliczeniach. Jednakże zasada “oddziału” pozwala na traktowanie nie posiadającego osobowości prawnej amerykańskiego handlu lub biznesu zagranicznej korporacji jako oddzielnej korporacji krajowej. Dlatego, jeśli posiadasz amerykańską korporację, ale nie masz zagranicznej filii, możesz nadal podlegać nowemu AMT.

Ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 roku zawierała przepisy łagodzące skutki AMT. Ustawa zwiększyła również kwotę zwolnienia i progi dochodowe dla AMT. Dodatkowo uchyliła zwolnienia osobiste, odliczenia od podatków stanowych i lokalnych oraz różne odliczenia podlegające dwuprocentowej podłodze. Dzięki tym zmianom, AMT stanie się znacznie bardziej przystępny dla podatników o średnich i wyższych dochodach.

Indywidualny podatek dochodowy

Departament Dochodów Iowa sfinalizował ostatnio wysokość indywidualnych przedziałów podatkowych oraz kwoty standardowego odliczenia na rok 2022. Stawki te będą obowiązywać dla podatków należnych w 2022 roku i będą corocznie aktualizowane o inflację. Osoby, które złożą zeznanie w 2022 roku muszą użyć tych nowych stawek, a jeśli nie złożą zeznania w terminie, grozi im kara w postaci odsetek i kar.

Górna stawka podatkowa w 2022 roku będzie zależała od partii rządzącej w Kongresie i Białym Domu. Jeśli Demokraci zdobędą władzę, górna stawka może skoczyć do 39.6% dla podatników z dochodem podlegającym opodatkowaniu w wysokości $539,900 lub $647,850. Standardowe odliczenie wzrośnie jednak o $400 dla osób samotnie płacących i $800 dla osób płacących wspólnie.

W 2022 roku, górna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosić 37%. Stawka ta jest taka sama jak dzisiejsza najwyższa stawka podatkowa. Wyjątek stanowią długoterminowe zyski kapitałowe i kwalifikowane dywidendy, które są zwolnione z podatku. Większość przepisów podatkowych, które zostały wprowadzone na mocy P.L. 115-97, wygaśnie po 2025 roku, ale nowe stawki są niższe niż dotychczas.

Nowa stawka jest wsteczna do 1 stycznia 2021 roku. Ta zmiana wpłynie na stawki podatku dochodowego w kilku stanach. Niektóre stany wprowadzą nowy system podatkowy z mocą wsteczną, inne zaś nową strukturę podatkową. Jest to najważniejsza zmiana, będąca źródłem zamieszania dla wielu podatników. Departament podatkowy wprowadził koncepcję nowego reżimu podatkowego w Budżecie 2020. Oznacza to, że osoby fizyczne i HUF będą musiały zdecydować, czy chcą stosować starą czy nową strukturę podatkową w swoich zeznaniach dotyczących indywidualnego podatku dochodowego.

Indywidualny podatek dochodowy w 2022 roku będzie miał takie same limity jak w bieżącym roku podatkowym, ale będzie miał niższy próg. Alternatywny podatek minimalny (AMT) to specjalny system podatkowy, który zabrania podatnikom o wysokich dochodach unikania systemu podatkowego. Zmusza on podatników o wysokich dochodach do dwukrotnego obliczenia i zapłacenia wyższej z dwóch stawek podatkowych.

Osoby składające podatki w roku kalendarzowym będą płacić swoje podatki w pięciu równych ratach zamiast jednej dużej płatności. Pierwsza rata musi być zapłacona do 15 kwietnia, a druga 15 września. Ostatnia rata musi być zapłacona 15 stycznia. Jeśli chcesz złożyć swój podatek na czas, upewnij się, że złożysz zeznanie wcześnie.

Jako członek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, będziesz mógł odliczyć 100 procent swoich świadczeń emerytalnych od federalnego skorygowanego dochodu brutto. Podobnie, osoby służące w rezerwach sił zbrojnych mogą odliczyć do 600 dolarów od federalnego dochodu brutto.

W przypadku osób posiadających obywatelstwo chińskie, złożenie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego będzie wymagane od 1 stycznia 2019 roku. Indywidualne zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego będą zawierały wszystkie Twoje zarobki, w tym pensje, służbę osobistą i uprawnienia specjalnego wysłannika. Ponadto, będziesz musiał obliczyć każdą zwróconą płatność podatku i dodatkowy podatek do zapłaty.

W 2022 roku rząd federalny zachowa stary i nowy system podatku dochodowego i ponownie wprowadzi ulgę podatkową dla dzieci. Będzie to skuteczne dla podatków z 2022 r., ale zasady otrzymywania ryczałtu wrócą do zasad sprzed 2020 r. Ponadto, alternatywny podatek minimalny (AMT) będzie miał zastosowanie również do ulgi podatkowej dla dzieci, a także do alternatywnego minimalnego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jest to dochód podlegający opodatkowaniu z dodanymi do niego z powrotem określonymi korzyściami podatkowymi.

Indywidualne podatki dochodowe są nadal głównym źródłem dochodów dla wielu stanów. Są one jednak stosunkowo niewielkie w porównaniu z podatkami od nieruchomości i sprzedaży. Na przykład, stany zbierają $410 miliardów w indywidualnych podatkach dochodowych w 2019 roku, podczas gdy samorządy lokalne zbierają tylko $38 miliardów. Dla porównania, jest siedem stanów, które w ogóle nie mają indywidualnego podatku dochodowego.

Nowe ustawy podatkowe zawierają również zmiany, które znacznie uproszczą proces składania zeznania podatkowego od dochodów indywidualnych. Oprócz nowych stawek podatku dochodowego, obniżono również stawkę cessu zdrowotnego i edukacyjnego. Nowa sekcja 115BAD w ustawie o podatku dochodowym wprowadza opcję dla spółdzielni będących rezydentami, aby wybrać opodatkowanie według nowego prawa. Po skorzystaniu z tej opcji podatek będzie obliczany na podstawie zapłaconej kwoty i okresu, w którym z niej skorzystano.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też