Jakie są wymagania na diagnostę samochodowego

Avatar
Jakie są wymagania na diagnostę samochodowego? Co robi diagnosta samochodowy? Droga do zdobycia uprawnień na diagnostę samochodowego! Podstawowe informacje!
Jakie są wymagania na diagnostę samochodowego

Praca diagnosty samochodowego jest niezwykle odpowiedzialna. Co więcej wiąże się ona z nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji i chęcią na zdobywanie wiedzy. Diagnosta samochodowy bada bowiem stan techniczny pojazdu. Tak więc jakie są wymagania na diagnostę samochodowego?

Jakie są wymagania na diagnostę samochodowego i czym on się właściwie zajmuje?

Diagnosta samochodowy, co już zostało wspomniane jest niezwykle odpowiedzialną funkcją. Każdy kierowca bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju każdy pojazd zobowiązany jest do posiadania ważnego przeglądu technicznego, który zakończył się dodatkowo pozytywnym wynikiem. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, jest również tym, co pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i awarii, więc istotnie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a także komfortu jazdy. Z tego też tytułu funkcja, jaką pełni diagnosta samochodowy jest niezwykle istotna. Musi on bowiem dokonać rzetelnej oceny stanu technicznego danego pojazdu. To właśnie od jego opinii zależy to, czy dane auto, pojazd ciężarowy, a nawet i przyczepa będą mogły zostać dopuszczone do ruchu drogowego. Łatwo się więc domyślić, że tego typu stanowisko związane jest z koniecznością posiadania ogromnej wiedzy, a także dobrej znajomości przepisów i obsługi urządzeń diagnostycznych. Co więcej, praca diagnosty samochodowego wymaga cierpliwości oraz sprawdzenia szeregu elementów w pojeździe, nie zawsze wykorzystując do tego specjalistyczne narzędzie. Diagnosta samochodowy kontroluje również warunki techniczne samochodu i sprawdza, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami. W zakresie jego obowiązków jest również wykonywanie niezbędnych prac organizacyjno-administracyjnych.

Jakie trzeba spełnić wymagania aby zostać diagnostą samochodowym

Zdobycie uprawnień na diagnostę samochodowego wcale nie jest takie proste. Już samo podejście do egzaminu zawodowego wymaga od przyszłego diagnosty spełnienia jednego z poniższych warunków:

  • by podejść do egzaminu na diagnostę samochodowego kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych o specjalizacji samochodowej, a także minimum 6 miesięcy udokumentowanych praktyk zawodowych lub doświadczenia zdobytego w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów.
  • przystępujący do egzaminu na diagnostę samochodowego musi posiadać minimum wykształcenie średnie w obszarze technicznym w specjalizacji samochodowej oraz minimum jeden rok udokumentowanej praktyki w warsztacie samochodowym lub na stacji kontroli pojazdów.
  • kandydat do egzaminu na diagnostę samochodowego musi posiadać wykształcenie wyższe w obszarze technicznym, w specjalizacji innej niż samochodowa a także minimum jeden rok udokumentowanej praktyki zawodowej w warsztacie lub na stacji kontroli pojazdów.
  • kandydat do egzaminu na diagnostę samochodowego musi posiadać minimum średnie wykształcenie o specjalizacji innej niż samochodowa oraz minimum dwa lata udokumentowanej praktyki w warsztacie lub na stacji kontroli pojazdów.

Warto wspomnieć, że praktyka wykonywana w czasie odbywania kształcenia może wliczać się do wymaganego okresu tylko i wyłącznie w momencie, kiedy odbywała się ona na zasadzie umowy zawartej pomiędzy warsztatem samochodowym oraz uczelnią. Co więcej egzamin kwalifikacyjnych można zdać jedynie w siedzibie Transportu Dozoru Technicznego po wcześniejszym odbyciu kursu przygotowawczego. Kurs ten obejmuje 116 godzin zarówno teorii jak i praktyki. Co więcej kandydat powinien mieć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, w tym także:

  • dokumenty, które potwierdzają zdobycie wymaganego doświadczenia zawodowego- świadectwa i certyfikaty
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie wymaganego wykształcenia- dyplomy i świadectwa ukończenia odpowiednich szkół
  • zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu na diagnostę samochodowego.


Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też