Jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy

Avatar
Jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy? Wymagania które musi spełnić instruktor nauki jazdy! Czy każdy może zostać instruktorem nauki jazdy?
Jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy

Kwestie związane z uzyskaniem prawa jazdy, nieodłącznie związane są z odpowiednimi szkoleniami. Instruktorzy nauki jazdy spełniają więc niezwykle istotną rolę, która polega na szkoleniu przyszłych mistrzów kierownicy. Niemniej jednak jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy?

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z 123cv.pl

Jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy?

Instruktorzy nauki jazdy spełniają jedną z najważniejszych ról. Otóż dzielą się oni nie tylko swoim doświadczeniem, ale również i wiedza z zakresu prowadzenia pojazdów, by wyszkolić kolejne osoby i pomóc im w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji na prowadzenie pojazdów. Każdy z nas, kto posiada już prawo jazdy, z pewnością miał styczność z instruktorem nauki jazdy. Zwykle jest to osoba, która zajmuje miejsce w pojeździe obok nas i bacznie obserwuje nasze ruchy, sposób prowadzenia pojazdu, a także reaguje na bieżące sytuacje na drodze oraz pomaga nam w momencie trudności. W związku z tym wiele osób zdążyło wyrobić sobie powszechną opinię odnośnie tego, że praca i zdobycie uprawnień instruktora nauki jazdy jest niezwykle łatwa i przyjemna, a uprawnienia zdobyć można w niezwykle prosty sposób, gdyż wystarczy jedynie czynne prawo jazdy. Niestety jednak, jest to przekonanie niezwykle błędne, a samo doświadczenie w prowadzeniu pojazdów nie jest wystarczające, by starać się o posadę jako instruktor nauki jazdy. Okazuje się, że wymagania do uzyskania tego typu uprawnień są niezwykle wysokie i skomplikowane, a co więcej, praca ta nie jest pracą dla każdego. Tak naprawdę, wymagania na instruktora nauki jazdy są określone prawnie, w Ustawie o kierujących pojazdami, a dokładniej w artykule 33 ustęp 1. Wówczas, zgodnie z tą ustawą, wymagania jakie są stawianie przed instruktorem nauki jazdy przedstawiają się następująco:

  •  instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która posiada prawo jazdy kategorii A, B lub T przez minimum dwa lata- dotyczy to głównie osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora nauki jazdy do szkolenia kandydatów na kierowców w danej kategorii. W przypadku instruktorów nauki jazdy na kategorię B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D lub nawet D+E wówczas kandydat na instruktora musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów z wyżej wymienionych kategorii co najmniej od roku, a dodatkowo musi posiadać również minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia dla osób, które wcześniej ubiegały się o prawo jazdy kategorii B.
  • instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat, a dodatkowo posiada pozwolenie na kierowanie tramwajem- jeśli osoba ubiega się o stanowisko instruktora również w przypadku pojazdów tramwajowych.
  • instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która posiada ważne orzeczenia lekarskie oraz psychologiczne odnośnie braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy.
  • instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która z pozytywnym wynikiem ukończyła kurs i zdała egzamin dla instruktorów nauki jazdy.
  • instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, a także w sprawach o przestępstwo popełnione celem osiągnięcia wymiernej korzyści osobistej, a także i majątkowej oraz nie była skazana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
  • instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy?- czy każdy może nim zostać?

Wspomniane już zostało, że praca instruktora nauki jazdy nie należy do najłatwiejszych i z pewnością nie każdy odnajdzie się w tej roli. Wymaga ona bowiem ciągłego skupienia, a także kontrolowania i przewidywania sytuacji na drodze, a także ruchów i czynności wykonywanych przez kursanta. Jest to z pewnością praca niezwykle stresująca i wymagająca, dlatego też przed instruktorami nauki jazdy stawiane są wysokie wymagania.

Meta description: Jakie są wymagania na instruktora nauki jazdy? Wymagania które musi spełnić instruktor nauki jazdy! Czy każdy może zostać instruktorem nauki jazdy?Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też