Jakie są wymagania na Pracownika Więziennictwa

Avatar
Jakie są wymagania na Pracownika Więziennictwa

Wbrew pozorom etaty w więziennictwie krótko pozostają wolne. Wiele osób chętnie zgłasza swoją kandydaturę. Spowodowane jest to głównie tym, że zarobki są całkiem dobre i zatrudniony ma stabilność zatrudnienia. Jednak nie każdy może zatrudnić się w tym zawodzie. Jakie są wymagania na pracownika więziennictwa? Jakie obowiązki do niego należą? Jak wygląda praca? O tym można przeczytać w poniższym tekście!

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z businesswoman.info

Obowiązki pracownika więziennictwa

Służba więzienna obowiązuje nie tylko w więzieniach, ale również aresztach śledczych. Do głównych zadań pracowników należy przede wszystkim pilnowanie skazanych, zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych. Pierwszym miejscem, w którym należy pilnować porządku, są oczywiście cele. W jednej z nich znajduje się zazwyczaj kilkoro osadzonych, a prawda jest taka, że powierzchnia jest niewielka. Nie trudno więc o różnego rodzaju kłótnie, zatargi, a nawet bójki. Ponadto od pracownika więziennictwa wymagane jest pilnowanie tego, aby więźniowie utrzymywali porządek wokół siebie. To znaczy, że prycze mają być pościelone, toaleta umyta, a śmieci w koszu. Zresztą to samo dotyczy stołówki, czy tzw. spacerniaka. W tych miejscach zadanie jest jeszcze bardziej odpowiedzialne, ponieważ więźniowie spotykają się w jeszcze większych grupach. Należy nadmienić, że świat przestępczy rządzi się własnymi prawami, niektórzy skazani już na początku trafienia do więzienia mogą zostać narażenia na atak innych osadzonych. Tym samym strażnik musi zwracać na niego szczególną uwagę. W razie, gdy więźniowi coś się stanie, to on może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Jakie są wymagania na pracownika więziennictwa?

Praca w służbie więziennej to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Dlatego też kandydaci są bardzo dokładnie sprawdzani i stawia się im konkretne wymagania. O to najważniejsze z nich:

 • Minimalnie średnie wykształcenie.
 • Uregulowany stosunek wojskowy. Oznacza to, że pracownik więzienny odbył obowiązkowe przeszkolenie wojskowe lub służył w wojsku. Tym samym wojsko jako instytucja nie oczekuje od kandydata, że będzie musiał się stawić do poboru lub na przeszkolenie.
 • Brak wyroku skazującego za przestępstwo umyślne. Pod tym pojęciem kryje się przestępstwo, które zostało dokonane ze świadomością, że był to czyn zabroniony.
 • Możliwość korzystania z pełni praw publicznych. Pracownik więziennictwa nie został pozbawiony praw publicznych, czyli mają prawo głosować, uczestniczyć w życiu społecznym lub pełnić funkcję w organach i instytucjach państwowych.
 • Brak toczącego się procesu karnego.
 • Podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności dotyczącego wykonywanego zawodu.

Co więcej, od każdego kandydata na pracownika więziennego wymagane jest zaliczenie testu wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego, testu sprawności fizycznej i psychologicznego. Ten ostatni przeprowadzany jest w celu ustalenia, czy kandydat ma cechy charakteru niezbędne do objęcia stanowiska.

Jakie cechy powinien posiadać pracownik więziennictwa?

Skoro wymagania na pracownika więziennictwa są już znane, to warto przyjrzeć się cechom charakteru, które powinien posiadać. To są najważniejsze z nich:

 • Umiejętność pracy w stresie. Wcześniej wspomniane bójki wśród osadzonych to tak naprawdę codzienność. Dlatego też pracownik służby musi umieć radzić sobie nie tylko w stresujących, ale też często niebezpiecznych sytuacjach.
 • Umiejętne odpieranie ataków. Dla zatrzymanych, czy skazanych strażnik jest po prostu wrogiem. Musi więc liczyć się z tym, że narażony jest zarówno na atak słowny, jak i fizyczny.
 • Tężyzna i sprawność fizyczna,
 • Dyspozycyjność. Praca w zakładach karnych lub aresztach rzadko kiedy związana jest z wolnymi weekendami, czy świętami. W tego typu miejscach porządku należy pilnować codziennie i to przez całą dobę.
 • Odpowiedzialność.
 • Konsekwencja.
 • Opanowanie. Strażnik nie może dać się ponieść emocjom, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znalazł. Tylko tym sposobem będzie mógł zadbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
 • Humanitaryzm. Pracownik więziennictwa nie powinien oceniać osadzonych. Zobowiązany jest szanować ich prawa i respektować je.


Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też